Etter regjeringens innblanding i Nesna-saken, foreslår rektor å legge ned studietilbud i Mo i Rana
LUKK

Etter regjeringens innblanding i Nesna-saken, foreslår rektor å legge ned studietilbud i Mo i Rana

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. desember 2021 kl. 15:37

Nord universitet skulle bygge opp Mo i Rana som studiested. Nå vil rektor flytte studietilbud til Nesna.

Nord universitet må hive seg rundt for å møte kravene til den nye forsknings-  og høyere utdanningsministeren Ola Borten Moe (Sp).

Universitetet var i full gang med å planlegge nedleggelse av studiestedet på Nesna og flytting av studietilbudet. Så ga statsråden klar beskjed om at de ikke får lov til å legge ned likevel. Allerede neste høst skal det begynne nye studenter i Nesna, lød marsjordren.

Annonse

Torsdag skal styret ved Nord universitet legge nye planer for Nesna.

Skulle bygge opp tilbud i Mo i Rana

Da styret våren 2019 besluttet å legge ned Nesna som studiested, var dette som del av en større plan. Blant annet skulle de bygge opp en lærer- og barnehagelærerutdanning i Mo i Rana, som ligger en drøy times kjøretur fra Nesna. Der tilbyr de i dag deltids- og samlingsbasert utdanning for lærer- og barnehagelærerstudenter. I dag er det 89 lærer- og barnehagelærerstudenter der.

Da Nord-styret behandlet Nesna-saken i oktober, var styreleder Øyvind Fylling-Jensen tydelig på at regjeringens Nesna-planer ikke skulle påvirke deres planer i Mo i Rana.

I styremøtet understreket han at universitetet har startet camputvikling der. De har jobbet for å styrke lærerutdanningen, øke studenttallene og gjøre Mo til et mer attraktivt studiested.

Men det var før Ola Borten Moe ga Nord beskjed om å gjenoppbygge Nesna-tilbudet. I sin redegjørelse til styret foreslår nå derfor rektor Hanne Solheim-Hansen å avvikle lærer- og barnehagelærerutdanningen i Mo i Rana.

Hun skriver:

«Det vil ikke være formålstjenlig å tilby lærerutdanning både på Mo og på Nesna, da erfaringene med studentrekruttering tilsier at det kun er søkergrunnlag til grunnskolelærer og barnehagelærerutdanning ett sted på Helgeland. En utlysning på Nesna med oppstart høsten 2022 innebærer derfor avvikling av det fremtidige tilbudet på Mo.»

Hun foreslår at studieplasser for lærer- og barnehagelærerutdanningene i Mo i Ranas ikke lyses ut til våren. Men samlingene for de kullene som i dag er på Mo, kan sannsynligvis ikke flyttes til Nesna før tidligst høst 2023, står det videre.

Foreslår stedlig leder i Nesna

Det er flere andre spørsmål om Nesna styret skal ta stiling til. Blant annet foreslår rektoren at det skal være en stedlig leder på Nesna.

«Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig», står det i forslaget.

I styrepapirene går det videre fram at det er gjennomført endringsoppsigelser etter Nords oppinnelige vedtak om å legge ned Nesna. En endringsoppsigelse er en oppsigelse av en eksisterende arbeidsavtale, med tilbud om en ny avtale.

Det står at alle ansatte som hadde Nesna som arbeidssted, har fått nytt arbeidssted i sine kontrakter.

Men etter at regjeringen stoppet nedleggelsen, er det sannsynligvis ansatte som ønsker å fortsette å jobbe i Nesna.

Vil rekruttere nye folk til Nesna

I rektors redegjørelse står det:

«En videreføring av Nesna som varig arbeidssted for de av våre ansatte som ønsker det, vil kreve inngåelse av nye arbeidskontrakter. Denne prosessen vil kreve en dialog med hver enkelt ansatt om ønsker for fremtidig arbeidssted. Dette vil bli igangsatt omgående etter at styret har fattet vedtak i denne saken.»

Dessuten vil det være nødvendig å rekruttere nye medarbeidere som kan jobbe med lærer- og barnehagelærerutdanningene i Nesna, skriver rektor.

Hva skjer med lokalene?

En annen utfordring er lokalene. Nord universitet har sagt opp sin leieavtale med Statsbygg med virkning fra august 2022.  Siden nedleggingsvedtaket i 2019 er det kun blitt gjort «nødvendig vedlikehold av den fysiske og digitale infrastrukturen ved studiestedet.» Det vil derfor være nødvendig med nye investeringer de neste årene, står det.

Slik lyder rektors forslag til styrevedtak:

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med
    Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.

Les også: