Flere tar doktorgrad
LUKK

Flere tar doktorgrad

Av Julia Loge

Publisert 1. april 2020 kl. 14:34

Aldri har så mange fullført en dokorgrad som i 2019, men veksten flater ut.

Det ble avlagt 1583 doktorgrader ved norske læresteder i 2019. Dette var 19 flere enn året før, og antallet er det høyeste hittil. Økningen fra 2018 til 2019 tilsvarer vel 1 prosent. Dette er likevel en svakere utvikling enn vi har sett de siste par årene da den årlige økningen har vært omkring 5 prosent. Det viser ferske tall fra NIFU.

Kjønnsbalansen var jevn blant de nye doktorene i 2019, men det er fremdeles store forskjeller mellom fagområder. 

Medisin og helsefag har den største andelen av totale doktorgrader, men en liten reduksjon fra året før. Også i samfunnsfag ble det avlagt færre doktorgrader i 2019 enn i 2018.

FagområdeProsentandelAntall i 2019Endring fra 2018
Humaniora og kunstfag8,31313,8 %
Samfunnsvitenskap22,1350-1,7 %
Matematikk/naturvitenskap19,53093,9 %
Teknologi16,52612,3 %
Medisin og helsefag29,9474-2,7 %
Landbruksfag og veterinærmedisin3,75825,9 %
Totalt15831,2 %

40 prosent av de som avla doktorgrad ved et norsk lærested i 2019 hadde andre statsborgerskap enn norsk. Det er en nedgang på to prosentpoeng. Den største gruppen etter de norske i NIFUs statistikk, kommer fra Asia. Ved Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU kom flertallet av de som avla doktorgrad i 2019 fra utlandet.