Forskere fra middelklassen

Av

Publisert 11. februar 2015

forskere-fra-middelklassen


56 prosent av doktorgradsstudenter har foreldre med høy utdannelse.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Barn av høyt utdannede er fortsatt klart overrepresentert blant studenter i Sverige, viser en rapport fra Universitetskanslerämbetet (UKÄ) og Statistiske centralbyrån.

Mens 25 prosent av 19–34-åringer har foreldre med høy utdannelse, gjelder det for 38 prosent av nye studenter i samme aldersgruppe.

– Den sosiale skjevrekrutteringen har stort sett ikke endret seg de siste ti årene, sier Helen Dryler ved UKÄ.

Forskjellen øker ytterligere ved overgangen til doktorgradsstudier, der 56 prosent hadde høyt utdannede forelde.