Guro Lind – Jeg vil gi ros til alle landets kunnskapsarbeidere
Annonse

Guro Lind – Jeg vil gi ros til alle landets kunnskapsarbeidere

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. desember 2020

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind ser fram til både høyere lønn og bedre vilkår for kunnskapsarbeidere i Norge.

Vi legger et svært spesielt år bak oss, også i kunnskapssektoren. Universiteter og høyskoler har i perioder vært helt nedstengt, forelesninger og eksamener har gått digitalt og forskningsprosjekter har blitt satt på vent. 

I en serie juleintervjuer spør vi sentrale folk i sektoren om hvordan året har vært og hva slags forventninger de har til 2021.

Annonse

Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet tenkte 2020 skulle være travelt selv uten pandemien. Nå feirer hun seiere og ser fram mot belønning for sine medlemmer.

– Under juletreet skulle jeg ønske jeg fant høyere forskningsambisjoner fra regjeringens side, sier Guro Elisabeth Lind

– Hvordan vil du oppsummere 2020? 

– Annerledesåret 2020 har vært heseblesende! Mange tunge og viktige forskningspolitiske saker var satt på dagsorden allerede før korona traff oss, som måtte håndteres paralelt med mer akutte pandemi-problemstillinger. Av ting å «feire» dette året, vil jeg trekke fram Kunnskapsdepartementets beslutning om å lage en ny strategi for forskerrekruttering og karriereveier i høyere utdanning. Dette er noe vi har ivret og lobbyert for lenge, og som vil bli viktig både for norsk forskning og ikke minst unge forskere. Det var også en seier at regjeringen satte foten ned for at Statsbygg skulle overta universitetenes bygg og dermed forhindret en svekkelse av universitetenes selvstyre. Dette hadde vi kjempet for lenge.

– Er det noe du ser frem til i 2021? 

– 2021 er fullt av spennende saker. Vi skal enes om hvordan universitetene og høyskolene (UH) skal styres, og om hvordan UH-loven skal se ut. Jeg ser fram til ytterligere reduksjon i bruken av midlertidige ansettelser ved landets kunnskapsinstitusjoner og bedre ivaretakelse av unge forskere og kunnskapsarbeidere. Jeg ser også fram til valgkampen og hvilke partier som «knekker koden» og er villige til å strekke seg langt for å satse på forskning og kunnskap. Og sist, men ikke minst, ser jeg fram til lønnsoppgjøret og en ny mulighet til å kunne sikre kunnskapsarbeidere en lønnsutvikling de fortjener etter eksepsjonell innsats.

Utfordrere av demokrati, ytringsfrihet og akademisk frihet bør skjerpe seg.

– Hva skulle du ønske lå under treet i år? 

– Under juletreet skulle jeg ønske jeg fant høyere forskningsambisjoner fra regjeringens side. Som statsråd Asheim sa i forkant av framlegg av statsbudsjettet 2021: «skal vi komme oss gjennom både koronakrisen og klimakrisen må vi satse på mer forskning». Det har han helt rett i! Derfor er det synd at regjeringen ikke er mer ambisiøse på vegne av Norsk forskning for 2021. I tillegg ønsker jeg meg et politisk løfte som sikrer alle stipendiater og postdoktorer som har blitt forsinket i arbeidet pga korona retten til forlengelse. Det haddde vært en gave av betydning for mange.

– Hvem fortjener ekstra ros i år? 

– Jeg vil sende ros til alle landets kunnskapsarbeidere – undervisere som har stått midt i haste-digitalisering av undervisningen, forskere som har møtt stengte laber og store prosjektendringer, og alle kunnskapsarbeidere som har stått i store omstillinger i år. Jeg sender varme tanker til de som har stått i tøffe permiteringsrunder, til de som har hatt krevende arbeidsdager i helsesektoren og til alle stipendiater og postdoktorer som sliter med å komme i mål med arbeidet sitt. 

– Og hvem bør skjerpe seg i 2021?

Utfordrere av demokrati, ytringsfrihet og akademisk frihet, og klima- og forskningsfornektere, ekstrem-kverulanter og nettroll som undergraver dette og skremmer deltakere vekk fra viktige og nødvendig samfunnsdebatter. 

Hva er ditt nyttårsforsett?

– Full fart framover!