Forskerforbundet bør forvalte sine inntekter fornuftig og edruelig, skriver generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

«Siden Forskerforbundets formål blant annet er å ivareta medlemmenes økonomiske interesser, bør det bruke penger med nøkternhet og unngå at kontingenten blir høyere enn nødvendig», skriver tre styremedlemmer ved Forsvarets forskningsinstitutt – Gunnar Arisholm, Stine Richardsen og Thor Engøy – i et debattinnlegg i Forskerforum 2. februar.

De tillitsvalgte fortjener et godt tilbud når de bruker tiden sin til beste for medlemmene, skriver Hilde Gunn Avløyp.

Jeg er helt enig med de tre: Forskerforbundet bør forvalte sine inntekter fornuftig og edruelig. Og forvaltningen er ikke bare knyttet til kurs med påfølgende middag – vi må til enhver tid forvalte medlemmenes penger på en måte som best mulig ivaretar deres interesser.

Forbundets økonomi er solid. Vi har tilstrekkelige midler til å møte store og alvorlige streiker, og vi bruker mye midler til opplæring og utvikling av vårt omfattende tillitsmannsapparat. Det er de tillitsvalgte som i hovedsak er målgruppen for våre kurs og konferanser, og de fortjener et godt tilbud når de bruker tiden sin på kompetanseutvikling til beste for våre medlemmer. Lokallagene i Forskerforbundet tilføres mer ressurser enn i de fleste andre fagforeninger.

Det er helt riktig og nødvendig at vi har fokus på kontingentstørrelsen og hvordan vi bruker pengene forbundet forvalter.

Kontingenten i Forskerforbundet er i dag på 462 kroner i måneden for medlemmer i full jobb. Det er helt riktig og nødvendig at vi har fokus på kontingentstørrelsen og hvordan vi bruker pengene forbundet forvalter. Kontingentsatsen må ikke være på et nivå som hindrer at folk organiserer seg.

Det er Forskerforbundets representantskap – vårt høyeste organ – som avgjør kontingentsatsen. Det er alltid mulig å bli enda bedre på forvaltningen av kontingentmidlene, og jeg håper at Arisholm, Richardsen og Engøys innspill i Forskerforum vil bidra til at størrelsen og bruken av kontingenten blir tema også på representantskapet til høsten.