Helsebiblioteket må kutte og kan bare tilby ett tidsskrift
LUKK

Helsebiblioteket må kutte og kan bare tilby ett tidsskrift

Av Julia Loge

Publisert 8. januar 2021 kl. 13:39

Leger og forskere fortviler.

Helsebiblioteket har gitt alle med norsk IP-adresse gratis tilgang til mange av de viktigste medisinske tidsskriftene i verden. Tidsskrifter som for eksempel JAMA og New England Journal of Medicine.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Helsebiblioteket.no måtte kutte 4500 tidsskrift i tilbudet, fordi Folkehelseinstituttet (FHI) sliter med å finansiere ordningen. I desember varslet FHI om nye kutt, på grunn av innsparingskrav.

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av prisøkninger på abonnementer og andre tjenester, valutasvingninger med svak norsk krone og budsjettkutt, ifølge Helsebiblioteket.

Nå er det bare ett tidsskrift igjen, skriver Dagens Medisin. New England Journal of Medicine (NEJM) vil, som det eneste, fortsatt tilbys. Helsebiblioteket gir fortsatt tilgang til oppslagsverk, veiledere og databaser.

Nå protesterer en rekke legeorgansiasjoner på at pasienter, fastleger og ansatte i små helseforetak mister tilgang til oppdatert kunnskap.

Nylig gikk også ledere av forskningssentre i Sykehuset Innlandet ut i Oppland Arbeiderblad  med kritikk mot kuttene.

– Taperen i dette er helsetjenestene i distriktene som ikke har tilgang til de store internasjonale kunnskapskildene gjennom systemene til universiteter og høgskoler, skriver de, ifølge Dagens Medisin.

  • Les også: