Lite seksuell trakassering av studenter

Av

Publisert 20. november 2013

Men det forekommer, viser en ny spørreundersøkelse.

Fakta
  • ELF er engelsk som kommunikasjonsmiddel mellom menneske med ulike førstespråk (som også kan vere engelsk).
  • ELF er blitt eit stort forskingsfelt de siste ti åra. Eit internasjonalt tidsskrift vart lansert I 2012.
  • ELF er kjenneteikna ved at det er viktigare for brukarane å gjere seg forstått enn å snakke eller skrive korrekt morsmålsengelsk.

31 av 1000 studenter oppgir at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med studier, kommer det fram i Sentios nye undersøkelse gjort for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas. Antallet fordeler seg likt på kvinner og menn.

Annen forskning tyder på at 1 av 6 norske arbeidstakere, av begge kjønn, har opplevd seksuell trakassering. Ifølge Uniforum er det lite som tyder på at det er annerledes i akademia.

Frykter mørketall

Gunilla Carstensen, sosiolog ved Høgskolan Dalarna i Sverige har forsket på seksuell trakassering i akademia. Hun sier studenter er utsatt.

– Kvinner kan ofte se seg selv som medskyldige eller delaktige i trakasseringen. Det skapes en enorm skyldfølelse hos den som blir trakassert. Dette skjer spesielt i den hierarkiske strukturen i akademia, sier Carstensen til Universitas.

Ifølge Sentio-undersøkelsen befinner de fleste som har opplevd trakassering seg i Oslo og Akershus. En av de ansvarlige for rapporten, Arve Østgaard, påpeker at det kan være snakk om store mørketall.

– Hvis man hadde spurt om man kjenner noen andre som har opplevd seksuell trakassering, hadde man fått andre svar, sier han.

Studentombud har mottatt klager

I februar 2013 fikk UiO sitt første studentombud. Marianne Høva Rustberggard bekrefter overfor Universitas at hun har mottatt saker om seksuell trakassering i relasjonen mellom student og ansatt, men ønsker ikke å konkretisere dette på grunn av taushetsplikten.

– Jeg kan ikke svare for hvordan dette er på UiO generelt, men det er en gjennomgående tilbakemelding fra studenter som kommer til meg at de frykter represalier, sier Rustberggard, som påpeker at studenter ikke har samme rettigheter som ansatte gjennom lovverket, men at universitetet sikrer rettighetene.

– Studenter har, ved lov, ikke samme vernet som ansatte har gjennom arbeidsmiljøloven. Varsler en arbeidstaker om kritikkverdige forhold, som for eksempel seksuell trakassering, skal man ikke bli utsatt for gjengjeldelse. UiO har sagt at også studentene skal ha dette vernet, sier Rustberggard.