Nord universitet avviser klagen fra Nesna-studentene
Annonse

Nord universitet avviser klagen fra Nesna-studentene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. mai 2020

– Jeg har ikke lyst til å gi meg, sier Cathrine Øines Dishington Johnsen. Hun utelukker ikke rettssak mot Nord universitet.

Som Forskerforum har fortalt, har fire Nesna-studenter engasjert advokat for å kunne fullføre studiene på Nesna. Bakgrunnen er at styret ved Nord universitet i juni i fjor besluttet at studiestedet på Nesna skal avvikles innen tre år. Det innebærer at mange av dagens Nesna-studenter må bytte studiested underveis i studiet.

Studentene har, på vegne av de andre Nesna-studentene, sendt klage til Nord universitet. De har også truet med rettsak.

Annonse

I klagen hevder advokaten deres Tor R. Klausen at styrevedtaket om nedleggelse av studiestedet Nesna er ugyldig, på bakgrunn av manglende rettslig grunnlag. Han mener også at flytting av studiested, samt manglende fagvalg, vil være i strid med universitets- og høyskoleloven.

Advokaten mener Nord universitet ikke tar ansvar for læringsmiljøet til studentene, slik loven krever.

Studentene går på de samlingsbaserte grunnskolelærerutdanningene i 2018- og 2019-kullet.

Nå skriver Nord universitet i en pressemelding at de har avvist klagen.

 – Vi har rettslig grunnlag for vedtaket om nedleggelse av studiestedet på Nesna. Klagen er dermed basert på forutsetninger som ikke stemmer, og vi har begrunnet dette i vårt tilsvar, sier rektor Hanne Solheim Hansen i pressemeldingen.

I sitt tilsvar fastslår Nord universitet at de har myndighet til å bestemme studiestedsstruktur.

– Fra høsten 2022 skal disse studentene i all hovedsak ha sine fysiske studiesamlinger i Mo i Rana. Vi registrerer at studentene som står bak klagen, ikke er fornøyde med dette. Nord universitet kan ikke se at endring av sted for samlingene vil ha store konsekvenser for studieløpet deres, sier rektoren.

Les også: Nesna-studenter snudde ryggen til rektor

Hun fremhever at alle studiene på Nesna er samlingsbaserte. Lærerstudentene har i hovedsak ukesamlinger på Nesna tre-fire ganger i semesteret, og de fleste reiser i dag til Nesna for å delta på studentsamlingene. Resten av studieåret kan studentene bo i sin hjemkommune, sier hun.

Utelukker ikke rettssak

Studentrepresentant Cathrine Øines Dishington Johnsen er en av klagerne. Tirsdag ettermiddag sitter hun med eksamen og har bare såvidt fått sett på svaret fra universitetet.

Cathrine Øines Dishington Johnsen

– Jeg synes det er en litt tynn suppe, sier hun og hevder det er flere opplysninger i tilsvaret som ikke stemmer.

Studentene skal ha et møte med sin advokat på torsdag. De skal også snakke med de andre studentene før de bestemmer seg for hva de skal gjøre videre.

– Jeg vet hva jeg vil, men det er en samlet studentgruppe som må bli enige.

– Hva er det du vil?

– Jeg personlig vil fullføre på Nesna. Jeg har ikke lyst til å gi meg med det svaret vi har fått fra Nord universitet. Men vi kan ikke gå videre på bakrunn av bare det jeg vil, det er flere hundre studenter som må bli enige.

Hun utelukker ikke rettslige skritt.

–- En rettssak kan absolutt være en konsekvens, sier hun.

Les også: