Norske forskere hevder seg i verdenstoppen
LUKK

EU-forskning:

Norske forskere hevder seg i verdenstoppen

Av NTB

Publisert 21. februar 2023 kl. 11:09

Norge ligger på 8. plass i å hente hjem penger fra verdens største program for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

– Resultatene viser at norske forskere og andre aktører hevder seg i en hard og prestisjefylt konkurranse internasjonalt. Så langt har norske forskere og bedrifter konkurrert seg til nesten fem milliarder kroner fra EU. Jeg er utrolig stolt av innsatsen og resultatene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Horisont Europa er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet i verden, med et budsjett på 95,5 milliarder euro i perioden 2021–2027.

Søknadssirkuset
Les også:
Søknadssirkuset

Viktig for internasjonalisering

Ambisjonen er at norske deltakere skal hente hjem 2,8 prosent av pengene som Horisont Europa lyser ut. Nye tall viser at vi så langt har hentet hjem 3,35 prosent.

Til nå har norske institutter, universiteter, høgskoler, bedrifter, helseforetak og offentlig sektor fått tilslag på 487,5 millioner euro eller 4,9 milliarder kroner av utlysningene i Horisont Europa.

– Prosjekter med norske deltakere gir tilgang på forskning og innovasjon til en verdi av 35 milliarder kroner. Å hevde seg internasjonalt er viktig for konkurransekraften vår og avgjørende for Noregs evne til å omstille seg. Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper bærekraftige samfunn, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Deltakelse i Horisont Europa er et av de viktigste virkemidlene for internasjonalisering av norsk forskning.

En tredel til klimaformål

Norge deltar i samarbeidet på lik linje som andre land i EU og har økt sin del av forskningsmidlene år for år. Så langt i programperioden har Norge hentet hjem mer penger fra Horisont Europa enn vi har betalt i kontingent for å delta.

35 prosent av Horisont Europas budsjett skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskapning for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Til nå har 691 norske organisasjoner deltatt.

Les også: