Storbritannia er tilbake i Horisont Europa
LUKK

Storbritannia er tilbake i Horisont Europa

Av Asle Olav Rønning og Lina Christensen

Publisert 7. september 2023 kl. 11:07

− En festdag! Det sier en glad UiO-rektor Svein Stølen.

Storbritannia måtte gå ut av samarbeidet da landet meldte seg ut av EU etter brexit, og det har vært forhandlet gjennom flere år for å komme fram til en avtale.

Enigheten betyr ifølge BBC at britiske forskere får tilgang til å søke forskningsmidler fra Horisont Europas pott på 95 milliarder euro (1100 milliarder kroner) for perioden fram til 2027.

Britisk deltagelse i EUs forskningssamarbeid stoppet opp etter uenighet om hvordan blant annet toll og grensekontroll til Nord-Irland skulle foregå etter brexit. De to sakene ble koblet, og mangel på enighet om Nord-Irland førte til at det ikke kom noen avtale om forskningsfinansiering.

EU og Storbritannia ble i februar enige om en prinsippene for en ny avtale om Nord-Irland. Det banet veien til en enighet også om forskningssamarbeid.

− En festdag, sier Stølen

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er blant de som jubler for at britene er inne i folden igjen. Han mener nyheten har stor betydning for europeisk forskning:

− Dette er en festdag!

UiO samarbeider med britiske og europeiske partneruniversiteter i en allianse av breddeuniversiteter.

− Hvis vi ikke har Storbritannia inne i europeisk forskning, så taper Europa styrke, mener UiO-rektoren.

Tøffere konkurranse

Han sier at det kan bli tøffere for norske forskere å vinne fram i konkurransen om midler når britene igjen blir med, men at dette er en konkurranse norske forskere har godt av.

Det at britene har stått utenfor har også påvirket samarbeidsforholdene.

− Vi har merket det ved at det har vanskeliggjort eksisterende samarbeid, sier Stølen.

Storbritannias ambassadør i Norge Jan Thompson sier dette gjør det lettere for samarbeid mellom norske og britiske forskere.

«Under det tidligere Horisont 2020-programmet ledet Storbritannia 25 prosent av prosjektene, og var blant Norges topp fem samarbeidspartnere» kommenterer hun i en e-post til Forskerforum.

Bidrar med milliardsum

Storbritannia blir også med i det europeiske Copernicus-programmet, som er et satellittbasert jordobservasjonsprogram. Avtalen omfatter ifølge BBC ikke britisk deltagelse i programmet Euratom, som omfatter kjernefysikk. Her er det imidlertid inngått en avgrenset avtale om samarbeid mellom EU og Storbritannia om fusjonsenergi.

I en pressemelding fra EU-kommisjonen heter det at Storbritannia vil bidra med anslagsvis 2,6 milliarder euro (30 milliarder kroner) årlig til Horisont Europa og Copernicus.

Britene blir med midtveis i den inneværende finansieringsperioden for Horisont Europa. Avtalen innebærer at Storbritannia blir full deltager fra 2024 og slipper å betale for årene der de ikke har vært med i samarbeidet.

Endring: 7.9 kl. 18.50: Lagt inn kommentar fra ambassadør Jan Thompson.

Les også: