Storstreik uteblir i Storbritannia
LUKK

Storstreik uteblir i Storbritannia

Av Julia Loge

Publisert 26. september 2023 kl. 15:07

Den britiske universitetsfagforeningen varslet streik ved 140 universiteter denne uken. Men bare 47 universiteter deltar.

Det har vært høyt konfliktnivå mellom fagforeninger og arbeidsgiver ved universiteter i Storbritannia det siste året. Den siste uken i september, som er fadderuke mange steder, skulle også bli streikeuke ved praktisk talt alle universitetene. Forelesere, bibliotekarer og teknisk ansatte skulle delta.

Men slik gikk det ikke.

Ansatte ved 36 av universitetene deltar i streiken hele uken og ytterligere 11 universiteter streiker i én til tre dager.

Boikottet karaktersetting

Fra april til september hadde fagforeningen UCU, University and College Union, en boikottaksjon der ansatte ikke vurderte oppgaver eller gjorde sensur av eksamener.

Boikotten ble utløst over et lavt lønnstillegg, mange usikre stillinger og stor arbeidsbyrde. Frustrerte studenter fikk ikke eksamensbevisene sine og arbeidsgiverne reagerte mange steder med å holde tilbake halvparten eller hele lønnen til de som deltok i boikotten.

6. september avblåste UCU karakterboikotten og lovet storstreik i stedet. Men en etter en takket lokallagene ved universitetene nei til å streike, etter at arbeidsgiverne lovet å stoppe lønnstrekket, og noen steder til og med å betale tilbake lønn.

Streik ved alle britiske universiteter
I februar var det storstreik:
Streik ved alle britiske universiteter

Ønsker reallønnsvekst og faste stillinger

UCU representerer 120.000 ansatte og motparten UCEA, Universities and Colleges Employers Association, forhandler lønn på vegne av 144 universiteter.

Det siste året har prisene steget dramatisk i Storbritannia, inflasjonen har enkelte måneder vært over 10 prosent. Ifølge BBC var den generelle lønnsveksten 7,8 prosent. Derfor stemte over halvparten av UCUs medlemmer nei til UCEAs lønnstilbud på 5 prosent. De ville ha en lønnsøkning som tilsvarer inflasjonen pluss 2 prosent.

Lønnen har de ikke fått gjort noe med, men UCU hevder å ha oppnådd andre seire, som at de har fått arbeidsgiver til å gå tilbake på et forslag om å kutte 35 prosent i pensjon, og at de for første gang får arbeidsgiver med å på diskutere arbeidsmengde og midlertidighet.

Offisiell statistikk vier at 33 prosent av ansatte i høyere utdanning har midlertidige kontrakter. Rundt 2 prosent har 0-timerskontrakt, altså ingen faste timer. Ifølge UCU jobber universitetsansatte i snitt 2 dager ekstra, uten lønn, hver uke.

Ifølge The Guardian har det vært konflikt innad i fagforeningen om storstreiken og om veien videre, for UCU er i gang med en ny uravstemning om de kan fortsette aksjonene.

  • Les også: