NTNU-forskere får pris for koronatest
LUKK

NTNU-forskere får pris for koronatest

Av Forskerforum

Publisert 24. november 2021

Forskerne Magnar Bjørås og Sulalit Bandyopadhyay får Forskningsrådets innovasjonspris. Koronatesten de utviklet våren 2020 ble tidlig brukt ved norske sykehus. Den har også blitt solgt til andre land.

Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

– Gratulerer så mye til NTNU og forskerne bak koronatesten! Innovasjonsprisen skal hedre forskningsbasert innovasjon. NTNUs koronatest er et kjempefint eksempel på hvordan langsiktig grunnforskning og tverrfaglig samarbeid raskt kan gi en innovasjon av stor betydning for befolkningen, helsetjenesten og samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Annonse

Prisen på 500 000 kroner er øremerket innovasjonsaktiviteter.

I løpet av kort tid, i mars og april 2020, lyktes forskerne med å utvikle en ny teknologi, Det har siden har ført til langt bedre testkapasitet for norsk helsevesen, ifølge Forskningsrådet.  Etter hvert har NTNU også solgt tester til selskaper og helsemyndigheter i andre land, som India og Danmark.

Som Forskerforum har skrevet, var salgsinntektene fra denne testen sterkt medvirkende til at NTNU fikk et stort økonomisk overskudd i 2020.

I februar i år hadde salget av de egenproduserte covid 19-testene gitt inntekter til NTNU på 42 millioner kroner.

Magnar Bjørås (molekylær medisin) og førsteamanuensis Sulalit Bandyopadhyay (prosesskjemi og nanoteknologi) hadde ikke tidligere samarbeidet og det var pandemien som brakte dem og deres forskningsgrupper sammen. Nå er de begge sentrale i opprettelsen av selskapet Lybe Scientific AS som skal utvikle produkter for diagnostikk.

Sulalit Bandyopadhyay (t.v.) og Magnar Bjørås. Foto: NTNU

– NTNUs koronatest har det siste halvannet året vært et sentralt verktøy i arbeidet med å ta landet gjennom koronapandemien. Innovasjonen har også resultert i et oppstartsselskap med store internasjonale potensialer innenfor diagnostikk. Det er en ære å få være med å hedre Bjørås og Bandyopadhyay, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Lykkes gjennom tverrfaglig samarbeid

Juryen legger særlig vekt på at det tverrfaglige samarbeidet var avgjørende for at de lyktes.

– Det er en ære og annerkjennelse å motta Forskningsrådets innovasjonspris. Arbeidet med koronatesten har vært et tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagmiljøer og mange enkeltpersoner. Vi ønsker å bruke prisen til å stimulere andre ved NTNU til innovasjon basert på nye ideer fra grunnforsknings resultater. Også Forskningsrådet har vært viktig i utviklingsløpet fra den grunnleggende forskningen til kommersialisering av forskningsresultater, sier prisvinnerne Sulalit Bandyopadhyay og Magnar Bjørås i en uttalelse.

Bjørås mottar prisen på vegne av seg selv og Sulalit Bandyopadhyay, som for tiden er på reise i India.

Tre finalister til prisen

Foruten NTNU koronatest var også følgende finalister til prisen:

  •  Cognite. Selskapets leverer løsninger for industrielle data. Hovedprodukt er en plattform som kobler fysiske data eller såkalt operasjonell teknologi og IT gjennom å samle, behandle og analysere store mengder industrielle data i domener som energi, maritim, petroleum og industri. Cognite er en del av Aker-konsernet.
  •  ZEG Power. ZEG Power har utviklet en effektiv løsning for omdanning av naturgass og biogass til hydrogen, såkalt blått hydrogen. Det første fullskalaanlegget bygges nå i CCB Energy Park på Kollnes utenfor Bergen. Produksjonen av rent hydrogen vil starte i 2022 og kommersiell skalert produksjon for maritim og landbasert transport i 2024. ZEG Power ble startet i 2008 og har i dag ca 20 ansatte. Selskapet er en spinn-off fra IFE og basert på FoU-innsats i instituttet fra 2001.

Les også: