– NTNU-rektor for lite til stede

Av Julia Loge

Publisert 28. august 2018

Rektor ved NTNU har flere tunge styreverv og Forskerforbundet lokalt reagerer.

– Vi har etterlyst mer synlighet og tilstedeværelse fra rektors side, sier Forskerforbundets representant ved NTNU, Gry Eva S. Alterskjær, til Minerva.

I mai ble NTNU-rektor Gunnar Bovim oppnevnt til styreleder i Innovasjon Norge. Fra før er han styreleder ved Oslo universitetssykehus. I tillegg har rektoren flere mindre tunge verv, blant annet som leder for divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd, og som styremedlem i hovedstyret i Forskningsrådet og i Trondheim symfoniorkester. Det betyr rundt 45 styremøter i året og styrehonorarer tilsvarende 741.000 kroner i året.

– Forskerforbundet opplever at Gunnar Bovim har stor arbeidskapasitet, men vi ser og ønsker en større tilstedeværelse fra rektor i gjennomføringen av de store prosessene ved NTNU. Det er viktig for ansatte ved NTNU at de ser og opplever at rektor investerer tid inn i disse, sier Alterskjær.

Bovim svarer at han har forståelse for Forskerforbundets savn. «Jeg kan forsikre om at det er både jeg og de andre i min ledergruppe bevisst på. Vi har hatt dette på dagsorden i de møtene vi har hatt i oppstarten av semesteret, hvor vi legger planer for høsten, og vi kommer til å legge vekt på god dialog med hele organisasjonen framover», skriver han til Minerva i en epost.

  • Les mer: