Nytt senter på Holmlia: Oslomet vil tettere på den delte byen
LUKK
Annonse
Annonse

Nytt senter på Holmlia: Oslomet vil tettere på den delte byen

Av Asle Olav Rønning

Publisert 14. oktober 2022 kl. 09:13

− Vi ønsker å være tettere på. Oslo er en delt by med store variasjoner, sier Mette Tollefsrud ved Oslomet. Storbyuniversitetet har åpnet en ny avdeling på Holmlia Senter sørøst i byen.

Gjennom et kjøpesenter, forbi dem som står og prater med kjente, rundt en blomsterbutikk og en frisørsalong, bort en korridor og opp en heis. Slik kommer du til Oslomets aller ferskeste etablering, på Holmlia i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Oslomet leier nå 600 kvadratmeter i femte etasje på det nye Holmlia Senter, med bibliotek og den kommunale bydelsadministrasjonen som naboer.

Fakta
Hvem: Mette Tollefsrud, førstelektor ved Oslomet.
Aktuell med: Leder oppbygging av Oslomets nye senter på Holmlia i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo.

Målet er å forske, undervise og rekruttere studenter i en bydel der veien til akademia kan være lang. Søndre Nordstrand har 49 000 innbyggere og Oslos yngste befolkning. Mer enn halvparten av innbyggerne er førstegenerasjonsinnvandrere eller barna deres. Satsingen ble behandlet i universitetsstyret i mai, og allerede i september var det høytidelig åpning. Oslomet står selv for hele finansieringen av prosjektet, som har fått betegnelsen senter.

Førstelektor og tidligere instituttleder for barnehagelærerutdanningen på Oslomet, Mette Tollefsrud, er prosjektleder og har ansvar for den faglige koordineringen.

− Gratulerer med nytt senter!

− Ja, tusen takk! Det er stort at vi har fått til dette.

− Er dette første gang et norsk universitet etablerer et slikt senter i en bydel?

− Ja, jeg tror dette er ganske unikt i norsk sammenheng. Vi har en leie- og samarbeidsavtale for fire år. De fire åra må vi bruke godt.

− Hvorfor gjør dere dette?

− Vi ønsker å være tettere på. Oslo er en delt by med store variasjoner. Det er store sosiale forskjeller, som blant annet gir seg utslag i hva unge voksne velger å gjøre etter videregående – hvis de gjennomfører videregående. Dette er også den virkeligheten våre studenter skal ut og jobbe i når de er ferdig utdannet. Dette er et prosjekt der Oslomet ønsker å være en aktør og bidragsyter og en tydeligere støtte for byens befolkning.

− Geografisk sett er det ikke så mange kilometer fra Holmlia til Oslomets største campus i Oslo sentrum. Det er bare femten minutter og noen få stopp med lokaltog. Hvorfor trenger dere et eget senter her?

− Det er riktig at det er kort vei med toget. Men Oslomet er likevel langt borte. Vi håper denne satsingen vil bidra til at flere ungdommer søker seg til våre studier.

− Snart kommer Oslomet-logoen på Holmlia Senter. Hva kan det bety for bydelen?

− Jeg håper at det at vi etablerer oss her, er med på å gi energi. Det var nettopp et innslag på Dagsrevyen fra Mortensrud, med vekt på kriminalitet. Det er også en del av sannheten. Men bydelen er så mye mer. Det er så mye ressurser blant folk. Vi ønsker å spille på lag med alle de gode ressursene som finnes her. Tilstedeværelsen av et universitet er positivt i seg selv.

− Hvorfor er det viktig å rekruttere flere studenter herfra?

− I denne bydelen har majoriteten av befolkningen flerkulturell bakgrunn. Bydelen er selv opptatt av representasjon, og spør du meg, bør vi alle være opptatt av hvordan ulike virksomheter speiler befolkningen. Vi trenger flere fra denne bydelen som søker seg til omsorgsyrkene, blir rollemodeller og tar høyere utdanning, slik at de kan komme tilbake og styrke velferdstjenestene.

− En logo på en vegg kan vel ikke forandre stort?

− Bare det at vi er synlige her, kan bety at ungdom som går forbi, kan tenke: «Hm – hva er dette?» Så er det forhåpentligvis noen fra Oslomet som tar imot denne personen og sier hvem vi er, og hvorfor det er viktig at akkurat hun eller han søker seg til en av våre utdanninger. Vi håper at det kan gjøre terskelen lavere for å søke seg til et universitet. Selv trodde jeg aldri at jeg skulle begynne å jobbe på et universitet eller få en ledende stilling. Men jeg traff noen som fortalte meg at det burde jeg gjøre.

− Hvordan oppsto ideen?

− Det er en fortsettelse av samarbeidsprosjektet «Storbybarn», som jeg ledet, hvor vi har hatt bydelen med. Det startet med barnehageenheten og fortsatte med avdeling for oppvekst og nærmiljø. «Storbybarn» er et såkalt strategisk forskningsprosjekt om barns oppvekst i storbyen. Muligheten for å etablere et senter kom ved etableringen av et nytt bydelshus for Søndre Nordstrand på Holmlia. Fakultet for samfunnsvitenskap bestemte at dette ville de være med på, og stilte seg bak satsingen.

− Hva kan dere bidra med i bydelen?

− Søndre Nordstrand er en bydel som skårer lavt på mange levekårsvariabler. Det er et stort press på tjenestene. Samtidig er det en bydel med kunnskap, erfaringer og vilje. Vi ønsker å støtte opp under arbeidet som gjøres. Vi kan bidra til å lage koblinger og jobbe på tvers. Vi vil for eksempel se på hvordan sosialfagene på Oslomet kan støtte barnevernstjenesten og NAV. Et annet eksempel er hvordan Kompetansesenteret for arbeidsinkludering ved Oslomet og det kommunale jobbsenteret på Mortensrud, som også ligger i bydel Søndre Nordstrand, kan samarbeide om å få ungdom ut i jobb.

− Hvor mange ansatte og studenter blir det på senteret?

− Det tør jeg nesten ikke si. Vi holder på å legge inn aktiviteter nå. Målet er at stedet skal syde av studenter og ansatte, aktiviteter som kobler bydelen og Oslomet og av fagmiljøer på tvers. Oppbyggingen vil ta tid, men vi er i gang. Snart kommer 240 studenter som skal være her over to dager i forbindelse med praksis i barnevern som gjennomføres i aktivitetsskolene i bydelen. Andre dager vil det være færre. Men vi håper det skal være aktivitet hver dag.

− Dere har fått flotte kontorer og møterom her. Hvordan skal dette fungere i praksis?

− Vi flytter ikke kontorplasser, men tilbyr arbeidsplasser på Holmlia. Dette gir også mulighet til å jobbe tettere sammen tverrfaglig. Vi har allerede studenter som er i praksis i bydelen, og ønsker å støtte dem. I tillegg vil vi tilby masterstudenter og stipendiater arbeidsplasser.

− Hva blir utfordringene videre?

− Det er mange på Oslomet som vil være med på dette. Jeg tror grunnen til at det er så stort engasjement, er at det har kommet nedenfra. Vi bygger hele prosjektet nedenfra. Ideen er å ta kunnskapen vi har, og sjekke den ut med bydelen. Oslomet blir veldig utfordret. Vi er ikke noe vant med at andre skal mene noe om det vi jobber med. Men det blir forhåpentligvis en vinn-vinn-situasjon.

  • Les også: