Samler afrikanske forskningsuniversiteter

Av

Publisert 8. april 2015

samler-afrikanske-forskningsuniversiteter


Makerere universitet i Uganda er blant institusjonene i alliansen.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Femten universiteter fra åtte afrikanske land har opprettet en allianse av forskningsuniversiteter. Det skjedde under Africhan Higher Education Summit som ble avholdt i Senegal i mars.

Alliansen skal jobbe for å fremme fremragende forskning på det afrikanske kontinentet, skriver University World News.

lliansen består av seks sør-afrikanske universiteter, tre nigerianske universiteter, og universiteter i Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda og Senegal.