Styreleder ut mot gullkantet avtale for avgått OUS-leder
LUKK

Styreleder ut mot gullkantet avtale for avgått OUS-leder

Av Julia Loge

Publisert 27. november 2019 kl. 12:40

En leder ved Oslo universitetssykehus beholder lønnen på 1,9 millioner i to år etter at han gikk av som klinikkleder 1. november, 70 år gammel.

Bare fem dager før tidligere OUS-direktør Bjørn Erikstein måtte forlate toppjobben ved sykehuset etter langvarige konflikter og mistillit fra de ansatte, signerte han en gullkantet avtale med sin mangeårige samarbeidspartner og lederkollega, klinikkleder Otto Smiseth ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

Dagens Medisin har fått innsyn i avtalen, som sikrer Smiseth svært gode betingelser fra han går av som klinikkleder ved fylte 70 år og frem til han går av med pensjon når han blir 72 år.

– Avtalen er for raus. Jeg synes ikke innholdet står seg, sier styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus (OUS) i en kommentar til Dagens Medisin.

Ingen andre klinikkledere ved OUS har en tilsvarende avtale. Tidligere OUS-direktør Bjørn Erikstein avviser overfor Dagens Medisin at dette er noe han gjorde for å sikre Smiseth gode betingelser før han selv gikk av som direktør.

Politikere reagerer

– Denne avtalen burde ikke ha vært inngått. Mer er det egentlig ikke å si. Det er ikke greit. Slike avtaler må det bli slutt på. De er et symptom på en lønnskultur som svekker tillitt. Det er ikke et godt kapittel i vår felles helsetjenestes historie, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i en annen sak hos Dagens Medisin.

Politikerne reagerer også på at Smiseth skal bruke ni måneder på faglig oppdatering rett før han går av med pensjon.

– Det er mildt sagt ubegripelig at en avgått leder på 70 år skal bruke ni måneder på faglig oppdatering ett år før han går av med pensjon, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet og nestleder i komiteen.

Slutten for sluttpakker?

Toppe påpeker at Stortinget over lang tid har vært kritisk til de mange rause sluttavtalene og retrettstillingene i Helse-Norge. I 2018 ba Stortinget regjeringen vurdere helseforetakenes praksis.

Les også: Reagerer på UNN-direktørens gullpakke

I foretaksmøtet 13. juni 2018 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag av helseministeren å gjennomgå helseforetakenes bruk av sluttavtaler, etterlønn, og avtaler om retrettstillinger til ledende ansatte. Foretakene skulle også vurdere et felles normativt rammeverk for bruk og innretning av slike avtaler. En rapport er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2019.

– Dette må følges opp, sier Toppe til Dagens Medisin.

– Jeg er informert om at det nå startes en gjennomgang av alle avtaler for ledere ved OUS. Det synes jeg er fornuftig, og det er et viktig arbeid ledelsen nå setter i gang, sier styreleder Gunnar Bovim.

Otto Smiseth har tidligere ikke ønsket å kommentere avtalen, men etter at flere medier har stilt spørsmål ved den åpner han for dialog med ledelsen.

– Jeg ønsker ikke å stille til intervju om avtalen, men er innstilt på videre dialog med arbeidsgiver om innholdet i den, skriver Otto Smiseth via medievakten vd Oslo universitetssykehus (OUS), ifølge Dagens Medisin.

  • Les også: