Ti fast ansatte blir sagt opp
LUKK

Nord universitet:

Ti fast ansatte blir sagt opp

Av Julia Loge

Publisert 5. mars 2020 kl. 15:10

Ti fast ansatte på lærerutdanningen kan vente seg oppsigelsesbrev i posten før sommeren.

Det går fram av sakspapirene til Nord universitets styremøte neste uke.

Allerede fra 16. mars begynner Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet møtene med «ansatte som er vurdert overtallige». Deretter skal bemanningsplanene drøftes med fagforeninger og til slutt vedtas av rektor før påske.  Mot slutten av april vil den enkelte ansatte bli innkalt til informasjonsmøte og få orientering om sine rettigheter og plikter, går det fram av styrepapirene.

33 eller 34 skal ut

Oppsigelsesvedtakene må være klare før sommeren. Men innen da regner fakultetet med å ha spart inn ytterligere 20 årsverk på andre måter. Elleve midlertidig ansatte slutter innen august, mens fem årsverk i eksternfinansiert virksomhet ivaretas uten nyansettelser. Fakultetet har også regnet inn fire personer som går av med pensjon og ikke blir erstattet.

Ifølge styrepapirene har det blitt færre arbeidsoppgaver fordi noen studietilbud har blitt lagt ned, og «Det er et mål i arbeidet med nedbemanningen at man i størst mulig grad skal skjerme grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen.»

Men selv om ti blir sagt opp før sommeren vil fakultetet også måtte kutte ytterligere tre til fire årsverk til neste år, gjennom både naturlig avgang og oppsigelser.

Balanse fra 2023

I fjor brukte fakultetet 32 millioner kroner mer enn de fikk, ifølge styrepapirer fra januar. Innføring av master i grunnskolelærerutdanningen, kompetanseoppbygging og færre studenter har kostet dyrt.

Fakultetet har allerede gradvis kuttet i forskningstiden slik at de som forsker minst får mindre tid til å forske.

Fakultetet, som hadde 342 årsverk i starten av februar, regner med å komme i økonomisk balanse fra 2023, ett år seinere enn planlagt.

Dermed ser det lysere ut igjen: «Det er verdt å merke seg at med denne nedbemanningsplanen, vil FLU sannsynligvis ha en så sterk økonomisk situasjon i 2023 at bemanningen kan økes noe fremover igjen.»

  • Les også: