– UiO brøt loven i rasismesak

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. november 2017

Den UiO-ansatte skal blant annet ha fått slengt apelyder etter seg. Universitetet gjorde ikke nok for å stoppe rasismen, fastslår likestillings- og diskrimineringsombudet.

Studentavisen Universitas skrev i vår at flere ansatte ved Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo har blitt utsatt for rasisme i en årrekke. «Christian» fortalte at kolleger ropte apelyder etter ham, kalte han «black stupid man», «neger» og «jævla apekatt».
Nå har likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm konkludert med at Universitetet i Oslo ikke har gjort nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen, skriver studentavisen. UiO-ansatte og Organisasjon mot offentlig diskriminering klaget UiO inn for likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet fastslår at «Christian» ble utsatt for rasistiske og nedverdigende kommentarer, og at universitetet burde gjort mer for å stoppe det.

Krass kritikk 
– At flere har stått for trakasseringen, at den har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakere, har etter ombudets oppfatning gitt universitetet en særlig oppfordring til å iverksette forebyggende tiltak mot slik trakassering, skriver ombudet i en uttalelse om saken.
Ombud Hanne Bjurstrøm mener universitetet i større grad burde gjort de ansatte klar over varslingsrutinene og gi klart uttrykk for nulltoleranse for trakassering.
– I tillegg til ord og kommentarer som ble brukt overfor XXX («Christian» journ. anm) , har det ifølge rapporten fra universitetet også blitt brukt uttrykk som «guling», «kineser», og «kvinner bør holde seg på kjøkkenet». Etter ombudets syn må det på bakgrunn av trakasseringens omfang og en arbeidsstyrke preget av mangfold, kunne stilles krav om klarere regler for oppførsel og iverksettelse av holdningskampanjer. Slike tiltak kan ikke ombudet se at universitetet har iverksatt.

– Ikke diskriminering 

«Christian» mente også at han hadde blitt diskriminert og satt til andre arbeidsoppgaver enn sine kolleger. Dette fikk han ikke medhold i.
I intervjuet med Universitas fortalte han at kollegene hadde satt ham til å utføre det de kalte for «negerarbeid». Han hadde derfor klaget universitetet inn på ytterligere to punkter (se faktaboks), men fikk ikke medhold.
Universitas skriver fredag at de har vært i kontakt med rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, som ikke ønsker å kommentere saken før i neste uke.

Les også: