Vurderer NTNU-filialer over hele landet
Annonse
Annonse

Vurderer NTNU-filialer over hele landet

Av Forskerforum

Publisert 26. november 2014

Kunnskapsdepartementet ber NTNU vurdere storfusjon med fire høyskoler.

Fakta
  • forskningsinstituttene Nova og Afi fusjonerte med Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014
  • samtaler er nå i gang om fusjon mellom Nibr, Sifo og HiOA
  • hvis samtalene fører fram, vil HiOA få ytterligere 75 nye forskere

Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU er institusjonene som har snakket sammen om en mulig sammenslåing. Samtalen fant sted etter møtet i representantskapet til Universitets- og høgskolerådet (UHR) i Bergen sist uke. Med på møtet var også statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, skriver høyskoleavisen Khrono.

Temaet var om det er mulig med en sammenslåing der NTNU er hovedcampus, med flere campus spredt på forskjellige steder i landet, en såkalt satellittmodell.

Annonse

NTNU: – Ikke røverraid

Ifølge Khrono fikk NTNU og de fire høyskolene svar fra departementet i går, der NTNU bes utrede mulighetene for en slik løsning.

«På bakgrunn av innspillene fra institusjonene vil Kunnskapsdepartementet be styret ved NTNU om å vurdere også alternativet med en flercampusmodell, på linje med de to andre alternativene i NTNUs innspill datert 6.11.2014. Departementet vil understreke at denne presiseringen og ønsket om en vurdering på linje med andre alternativer ikke innebærer noen forhåndskonklusjon om løsning for struktur i høyere utdanning, men er et ledd i arbeidet med å sikre best mulig beslutningsgrunnlag», skriver departementet.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, sier til avisen at han syns det er interessant at departementet ønsker en slik utredning. Han sier at ideen ikke har utspring i noen imperialistisk strategi eller ønske om å legge ned studiesteder lokalt.

– Vi skal ikke ut på røverraid og legge ned høyskoler ute i distriktene. Det er tvert imot viktig at de enkelte høyskolene, både når det gjelder forskning og undervisning, opprettholder nærheten til det lokale næringslivet og arbeidsmiljøet. De skal vokse i kvalitet og omfang der de er, sier Bovim.

Vil ha NTNU alene

NTNUs nærmeste høyskole, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), har imidlertid ikke en slik flercampusløsning øverst på sin liste. Høyskolen vil helst ha NTNU for seg selv.

– Vi vil selvfølgelig ta med de nye opplysningene inn i styremøtet vårt, men jeg registrerer også at utredningen om en fusjon kun mellom NTNU og HiST fortsatt står ved lag. Det er en fusjon mellom NTNU og HiST som har førsteprioritet hos oss, sier styreleder Kari Kjenndalen.