Ansatte i offentlig sektor kan få betalt doktorgradsprosjekt gjennom ny ordning. Forskningsrådet søker etter interesserte virksomheter.

Fakta

  • Professorar ved UiB stilte i fjor spørsmål ved det etiske grunnlaget for petroleumsforsking ved universiteta i lys av føre-var-prinsippet.
  • Spørsmålet har ført til debatt ved universiteta og i fleire riksaviser.
  • Saka er no til vurdering hos Den nasjonale forskingsetiske komiteen for naturvitskap og teknologi. Ei fråsegn er venta seinare i år.

– Vi har nå lagt ut en interessemelding for å kartlegge hvor miljøene står, hvor mange som har prosjekter på gang og hva slags temaer som er aktuelle. Vi vil bruke dette i arbeidet med utlysningen som vi håper å få på plass i løpet av første halvår i år, sier spesialrådgiver Erna Wenche Østrem i Norges forskningsråd.

Finansierer 25 prosjekter i 2014

Ordningen med Offentlig sektor-ph.d. innebærer at en offentlig virksomhet, som for eksempel et direktorat eller en kommune, kan søke støtte for at en ansatt kan få gjennomføre en doktorgrad. Prosjektet skal være relevant for arbeidsområdet og bidra til å øke kunnskapsnivået i virksomheten. Selv om den offentlige virksomheten bestemmer hva det skal forskes på, må prosjektet godkjennes og kvalitetssikres av en doktorgradsgivende institusjon.

– Ordningen vil stort sett fungere på samme måte som en Nærings-ph.d. Det er ikke den enkelte personen som søker, men virksomheten hvor kandidaten jobber. Avtalen med et universitet eller en høyskole må ikke være på plass før søknad sendes til Forskningsrådet, men den må være på plass når kontrakten inngås, sier Østrem.

I første omgang legges det opp til at ordningen skal finansiere om lag 25 prosjekter det første året. I hvilken grad ordningen utvides vil være avhengig av statsbudsjettet.

Må forankres i virksomheten

– Intensjonen med ordningen er ikke først og fremst å utdanne folk med doktorgrad, for det vil ikke utgjøre det store antallet i forhold til den generelle doktorgradsproduksjonen. Intensjonen er her å koble den offentlige virksomheten med akademia og bidra til relevant forskning og innovasjon i offentlig sektor. Derfor er det viktig at virksomheten har en plan for forskning og utviklings-arbeid og at prosjektet er forankret i virksomheten, sier Østrem som legger til at Forsknignsrådet så langt har fått god respons på ordningen.

– Dette er en ny ordning, så det tar litt tid å få alt på plass, men vi har fått ganske god respons på interessemeldingen vi har lagt ut. Inntrykket vårt er at det er mange miljøer som syns det er positivt med en slik ordning og som er godt i gang med å tenke på hva de kan gjøre.

Interesseundersøkelsen er tilgjengelig på Forskningsrådets nettside.