Humanistiske fag gir viktige perspektiver på store samfunnsutfordringer, slår humaniorameldingen fast. Men konkrete tiltak med friske midler kommer ikke, ifølge Torbjørn Røe Isaksen.

 

Integrering, migrasjon og konflikter, store teknologiskift, samt klima, miljø og bærekraft er samfunnsutfordringene regjeringen vil ha hjelp fra humaniorafagene til å møte. Dette skal skje ved at Forskningsrådet trekker humanioramiljøene inn i planleggingen av programmer og satsinger – og at humanistiske forskere blir ledere og ikke støtteressurser i forskningsprosjektene. Dette kommer fram under dagens presentasjon av stortingsmeldingen om humaniora, ifølge et utkast Forskerforum har fått tilgang til.

Pengene kommer ikke her

Stortingsmeldingen vil ikke komme med noen tiltak som utløser friske midler av betydning – for penger henviser Røe Isaksen til langtidsplanen for forskning, til strukturmeldingen og kvalitetsmeldingen.

Det har på forhånd vært knyttet forventninger til hvor konkret stortingsmeldingen om humaniora ville bli, og høringsinstansene har vært svært konkrete.

Forskningsrådet er positive

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen sier til Forskerforum.no at Forskningsrådet tar vel imot oppdraget i humaniorameldingen.

– Jeg har fanget opp at humanistiske forskningsmiljøer opplever at de store utlysningene ikke snakker til dem. Det må være et ansvar også for institusjonene å trekke inn humanistiske perspektiver tidligere nok, så dette ikke blir påheng mot slutten. På den andre siden vil vi bidra til å trekke inn humanistiske forskere allerede på idéstadiet i planleggingen, sier Røttingen.

Hovedpunktene i stortingsmeldingen om humaniora 

Regjeringen vil:

  • tydeliggjøre humanioras rolle som selvstendig kunnskapsleverandør innenfor de prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning,
  • be universiteter og høyskoler og Forskningsråd legge til rette for mer utfordringsdrevet humanistisk forskning og utdanning, med vekt på områdene integrering, migrasjon og konflikter; de store teknologiskiftene; og klima, miljø og bærekraft
  • be Forskningsrådet trappe opp arbeidet med å mobilisere humanistiske fagmiljøer til utfordringsdrevet og handlingsrettet forskning
  • be Forskningsrådet utforme utlysninger innenfor de brede forskningsprogrammene, slik at humanistiske forskere kan bidra ut fra sine fags styrker
  • arbeide for å gi humaniora en større plass i EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon fra 2021.

Forskningsmeldingen vil bli ytterligere presentert ved Universitetet i Oslo kl. 13:00 i dag, etterfulgt av et symposium. Forskerforum vil komme med bredere dekning av humaniorameldingen utover dagen.