MOOC-utvalget mener Norge bør satse opp mot 380 millioner årlig på åpne nettstudier.

anbefaler-storsatsing-p--mooc

Den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte, og staten bør satse store summer på åpne nettstudier. Det er blant konklusjonene i utredningen MOOC til Norge ­– Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Rapporten, som ble presentert for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 16. juni, utreder hvordan såkalte Massive Open Online Courses (MOOC) kan benyttes til å bedre norsk høyere utdanning.

– Viktig for høyere utdanning

– MOOC og andre digitale verktøy vil spille en viktig rolle i fremtidens høyere utdanning, også i Norge. Jeg svært glad for å ha mottatt en grundig og spennende utredning. Nå har både jeg og utdanningsinstitusjonene fått et solid grunnlag for å stake ut kursen videre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med overrekkelsen av rapporten.

MOOC-utvalget fremmer i rapporten en rekke forslag til konkrete tiltak. Utvalget anbefaler satsinger som vil koste mellom 130 og 380 millioner kroner årlig.

Utvalget anbefaler:

  • At norske institusjoner får tilgang til en eller flere MOOC-plattformer som er tilpasset norsk og samisk språk og norske institusjoners profil.
  • Å bruke 40 millioner på en sentral støttefunksjon som kan bistå i utviklingen og oppbyggingen av MOOC.
  • Å bruke 15 millioner på systematisk satsing på forskningsbasert kunnskapsutvikling om bruk av teknologi i høyere utdanning.
  • Å bruke 15 millioner på miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling knyttet til læringsanalyse
  • Å bevilge 50-300 millioner offentlige midler til en større offensiv satsing på kompetanseutvikling med bruk av MOOC, som forutsetter samarbeid mellom det offentlige og partene i arbeidslivet.
  • Å bruke 10 millioner på at flere elever i grunnopplæringen kan ta utdanning på universitets- og høyskolenivå i form av MOOC-tilbud

– Kan bedre undervisningen

– Vi er i gang med mange prosesser for å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning. Da må vi se hele bildet. MOOC kan bidra til bedre undervisning og kanskje også til bedre arbeidsdeling. Det gir for eksempel gode og fleksible muligheter til å tilrettelegge for livslang læring over hele landet, sier Røe Isaksen.

Anbefalingene fra utvalget vil nå bli sendt på høring. Hele rapporten finner du på Kunnskapsdepartementets nettsider.