- De beste må få mest

Av Forskerforum

Publisert 28. februar 2014

Tidligere rektor ved UiO, Geir Ellingsrud, mener det bør bli mer vanlig å øke lønna til de beste forskerne.

Fakta
  • Unis er et statlig eid aksjeselskap, med formelt samarbeid med universitetene.
  • Unis har 90 årsverk, rundt 60 fast ansatte og over 150 gjesteforelesere i året.
  • 550 studenter i året gjennomfører rundt 180 studentårsverk, som skal øke til 220 mot 2015.
  • Forskerforbundet har 37 medlemmer ved Unis.

– Jeg er ikke imot lønnsdifferensiering. Vi må tiltrekke oss og bygge opp under de beste forskerne. Det betyr at lønn er et viktig virkemiddel, sier han til Ukeavisen ledelse.

Ellingsruds uttalelse kommer i forbindelse med at Forskningsrådets rapport om kvalitet i norsk forskning ble presentert denne uken.  Bedre karriereveier og mer bevisst rekrutteringspolitikk er blant rapportens forslag for økt kvalitet i norsk forskning.

UiOs tidligere rektor minner om at forskningsinstitusjonene allerede har rom for individuelle tilpasninger og at forskningsinnsats er en av de viktigste faktorene i lønnsfastsettelsen.

Må prioritere mer

Samtidig med å belønne flinke forskere mer, må vi bli bedre på å prioritere gode forskningsmiljø, mener Ellingsrud.

– Jeg tror man må akseptere at noen har kommet lengre enn andre, og at vi bør dyrke de som har kommet lengst, sier han til avisen.

Bedre strategisk ledelse ved institusjonene er et annet forbedringspunkt rapporten foreslår. Da må det vurderes om ansatte ledere er bedre enn valgte. Ellingsrud mener valgt rektor fortsatt er best.

– Det er en styrke for rektor at han har faglig bakgrunn. Lojaliteten fra de akademisk ansatte som jeg opplevde som rektor var viktig, sier han. 

– Fast ansettelse vel så viktig

Det er de to svenske professorene Mats Benner og Gunnar Öquist som står bak rapporten «Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990-2013».

Mats Benner mener at andre arbeidsvilkår enn lønn er viktig for rekruttering av de beste.

– Man må rekruttere bredt, også utenfor landets grenser for å finne de beste. Og ja, de må få gode vilkår. Men lønn er ikke det viktigste. Dette er ikke folk med dyre vaner. Men de må få trygge rammer. Faste ansettelser er jo en start, sier Benner til Ukeavisen ledelse.

Han undrer seg over den lite spissede satsingen på forskning i Norge og sammenligner den med idretten, der vi er så gode på å dyrke frem enere, skriver avisen.

Les mer om rapporten og fremleggelsen av den her.