Eksamensjuks ankes til høyesterett

Av Forskerforum

Publisert 28. januar 2015

Lagmannsretten avviste anklagene mot jusstudenten, men staten gir seg ikke.

Fakta
  • Nokut skal i løpet av 2015 utvikle og prøve ut et opplegg for sammenligning – sÃ¥kalt benchmarking – av norske studietilbud med tilsvarende studietilbud i utlandet gjennom fagfellevurdering i samarbeid med utenlandske kvalitetssikringsorganer.
  • MÃ¥let er Ã¥ fÃ¥ til et nasjonalt system for Ã¥ sammenligne masterprogrammer.

 

Regjeringsadvokaten melder at staten anker saken mot tidligere jusstudent Martin Seglen Baardshaug til landets øverste domstol. Han ble anklaget for å jukse på en eksamen og sparket ut av Universitetet i Bergen. Etter først å ha tapt i tingretten, vant han i lagmannsretten. Dette skal være første gang en sak om juks på et universitet kan ende i Høyesterett, skriver På Høyden.

Hadde med notat på eksamen

Ifølge avisen begynte saken på en eksamen i forvaltningsrett i 2012. Baardshaug la fra seg lovsamling, et par penner, mat og studentbevis. I tillegg la han ved en forglemmelse, etter lagmannsrettens vurdering, igjen en håndskrevet liste over relevante dommer og et notat fra et gruppearbeid.

Når staten nå anker er advokat Halfdan Mellbye bekymret over hvem som skal ta regningen for saksomkostningene dersom saken går igjennom Høyesteretts ankeutvalg. Han kommenterer enn så lenge ikke innholdet i anken.

Må avklare saksomkostninger

– Vi tar den til etterretning. Det som skjer nå, er at vi må få avklart hvem som skal betale Baardshaugs advokat, sier han til På Høyden. 

Studenter har krav på å få dekket advokatutgifter i saker vedrørende juks. Universitetet er pliktet til å dekke utgiftene til og med behandling i tingretten. Sist bestemte lagmannsretten at staten ved UiB skulle dekke Baardshaug utgifter. Advokat Mellbye mener utgiftene ikke bør tilfalle Baardshaug.

– Jeg synes det er for galt at dette skal belastes en tidligere student, sier han.