Europeiske universiteter planlegger å erstatte korte reiser med digitale møter
LUKK

Europeiske universiteter planlegger å erstatte korte reiser med digitale møter

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. september 2021 kl. 09:38

Mer enn halvparten av universitetene i en stor europeisk undersøkelse skal kutte reiser, ha mer hjemmekontor og flere digitale møter.

En undersøkelse tar for seg hvordan 305 europeiske universiteter planlegger for en grønnere arbeidshverdag etter korona.

I spørreundersøkelsen opplyste:

  • 56 prosent av universitetene at de har planlegger på sikt om å innføre mer hjemmekontor.
  • 55 prosent av universitetene planlegger på sikt om å erstatte korte reiser med digitale møter.

Akkurat hva som ligger i «korte reiser», spesifiseres ikke i undersøkelsen, som er gjennomført av den europeiske universitetsorganisasjonen EAU.

I tillegg hadde litt over halvparten planer om å øke den «digitale mobiliteten» hos ansatte og studenter.

Ved 37 prosent av universitetene var hadde pandemien ført til økt bevissthet rundt miljøspørsmål, ifølge svarene.

Times Higher Education skrev først om undersøkelsen. Til dem sier EAUs direktør for utdanningspolitikk Michael Gaebel:

– Funnene viser at mange høyere utdanningsinstitusjoner jobber for å redusere miljøavtrykkene sine og bidra til samfunnet ved å samarbeide med mange ulike partnere, fra lokalsamfunn til globale universitetsnettverk og næringsliv.

Også i Norge planlegger universiteter og høyskoler en grønnere hverdag. For eksempel har Universitetet i Oslo en ny klimastragi på høring. Der foreslås det blant annet at klimautslippet fra reiser skal kuttes med 7 prosent hvert år frem mot 2030.

I resiereglene som Oslomet vedtok før sommeren fastslås det at reiser i og utenfor Europa skal begrenses til reiser som anses som «strengt nødvendig».

Les også: