Sparket NTNU-førsteamanuensis blir leder for Demokratene i Trondheim
Annonse

Sparket NTNU-førsteamanuensis blir leder for Demokratene i Trondheim

Av Jørgen Svarstad

Publisert 3. august 2021

Det høyreradikale partiet Demokratene har utpekt Øyvind Eikrem som leder i Trondheim.

Øyvind Eikrem fikk i juni fikk sparken fra sin stilling som førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. Bakgrunnen var blant annet han skal ha hisset opp rasistiske nettdebatter på Facebook fra en anonymisert konto. Eikrem har klaget på vedtaket og nekter for at han står bak de omtalte ytringene.

Nå blir han leder for lokallaget til partiet Demokratene i Trondheim.

Annonse

Til Universitetsavisa viser Eikrem til at Demokratene karakteriserer seg som et anti-globalistisk parti.

– Det stemmer godt med hvor jeg står. Nasjonal sjølråderett er svært viktig. Overnasjonale organer som EU undergraver folkets demokratiske mulighet til å bestemme selv i viktige nasjonale spørsmål, sier han.

Demokratene ledes nå av Geir Ugland Jacobsen,tidligere leder av Oslo Frp. Han ble ekskludert fra Frp før jul i fjor fordi han skal ha «skadet omdømmet» til partiet. Document.no-skribenten Kent Andersen meldte også overgang fra Frp til Demokratene, og er nå politisk nestleder.

På spørsmål fra Universitetsavisa om han nå satser på en politisk karriere dersom han mister jobben ved NTNU, svarer Eikrem:

– Det kan jeg ikke tenke meg. Man kan vanskelig livnære seg som lokal leder for Demokratene. For øvrig er jeg sikker på at jeg ikke kommer til å bli avskjediget.

Demokratene har en svært restriktiv innvandrings- og flyktningpolitikk. De vil, med noen unntak, ha innvandringsstopp i Norge. De vil «avskaffe asylinstituttet og sette asylinnvandringen til nær null» og «gjøre det umulig å søke asyl på norsk jord». I programmet står det også at innvandrere skal «forsøkes assimilert».

Øyvind Eikrem er ikke kandidat for Demokratene ved stortingsvalget til høsten.

Ifølge Filter Nyheter står han oppført som leder av et interimstyre i lokallaget i påvente av et formelt valg ved neste årsmøte.

Det var i slutten av juni fikk Øyvind Eikrem varsel om at han er avskjediget fra sin stilling som førsteamanuensis i psykologi. Begrunnelsen var blant annet en mye omtalt anonym facebookprofil som har spredt innvandringsfiendtlig innhold. Eikrem har selv hele tiden nektet for at det er han som står bak de omtalte ytringene, men har ikke villet kommentere om han disponerte kontoen.

Ansettelsesutvalget ved SU-fakultet mener det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem har disponert denne kontoen.

Han skal også ha kommet med «uakseptable» og «uriktige» beskyldninger mot kolleger, ifølge vedtaket.

Eikrem har klaget på vedtaket. Personalsjef Arne Kr. Hestnes ved NTNU har uttalt til Universitetsavisa at saken antakelig kommer på universitetsstyrets møte 21. oktober. Eikrem har også varslet at han er villig til å ta saken til domstolene.