Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Forskningsmeldingen: Gjeninnfører gaveforsterkning

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 28. februar 2013

Regjeringen gjeninnfører ordning for å stimulere private donasjoner til forskning. Statens bidrag blir uten bindinger for institusjonene.

forskningsmeldingen--gjeninnf-rer-gaveforsterkning


– Dette er en god nyhet, mener Ole Petter Ottersen.

Fakta

Noen hovedpunkter:

  • studentdrevet forskning, tettere samspill mellom undervisning og forskning
  • tiårsplan for sektoren, rullering hvert fjerde år, oppstart 2014
  • beholder mål om tre prosent av BNP til FoU, derav én prosent fra staten
  • prøveordning med 300 innstegsstillinger, ikke avklart finansiering
  • varsler gjennomgang av tellekanter og fordeling  av basis- og programmidler

 

 

Den nedlagte gaveforsterkningsordningen, som regjeringen avskaffet i 2011, har vært savnet blant institusjonene og en parole for opposisjonen. Nå letter kunnskapsminister Kristin Halvorsen på sløret rundt den kommende forskningsmeldingen: ordningen skal gjeninnføres.

­­– Vi går nå inn for å gjeninnføre en gaveforsterkningsordning. Det vil bli bevilget penger til dette i budsjettet for 2014. Vi ønsker å oppmuntre institusjoner og givere som ønsker å støtte forskning med private midler, sier Halvorsen til Aftenposten.

Givere får mindre innflytelse

Den nye gaveforsterkningsordningen får en noe annen innretning enn den som ble lagt ned, skriver avisen. Tidligere ble private gaver til forskning forsterket med et bidrag fra staten på 25 prosent til samme forskningsprosjekt, men nå skal institusjonene selv få bestemme hva pengene skal gå til.

– Med den forrige ordningen fikk private givere for stor innflytelse på det som skal være frie forskningsmidler. Nå innfører vi en ordning der staten bidrar med et beløp, men der det blir opp til forskningsinstitusjonen å prioritere hva dette skal brukes til, enten vitenskapelig utstyr, stipendiatstillinger eller infrastruktur, sier Halvorsen.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er rektor Ole Petter Ottersen tydelig fornøyd med nyheten. På sin blogg, skriver han at det var en glede å våkne til beskjeden om at gaveforsterkningsordningen blir gjeninnført.  

Ønsker flere private gaver

– .En hyggelig hilsen til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og andre private aktører som vil styrke norsk forskning og høyere utdanning, skriver han og viser til at UiO og Oslo universitetssykehus nettopp har åpnet tre nye K.G. Jebsen-sentre, finansiert av stiftelsen. Totalt har stiftelsen bidratt til elleve slike sentre.

Hvor stor andel av gavesummen private givere kan vente seg at staten vil bidra med, vil Halvorsen imidlertid ikke avsløre før budsjettet er lagt. Alt hun vil si nå er at regjeringen ønsker flere private gaver til forskning.

– Vi vil gi et tydelig signal om at den rødgrønne regjeringen ønsker private gaver til forskning velkommen, og opplever at den nye ordningen gir en bedre balanse, sier hun til Aftenposten.