Høy andel av unge klimaforskere i Norge er utenlandske statsborgere.
Det er flere stipendiater og postdoktorer blant klimaforskerne enn innen andre fagfelt.
Det er flere stipendiater og postdoktorer blant klimaforskerne enn innen andre fagfelt.

Om lag 2750 personer drev med i klimaforskning i Norge i 2014. Det er rundt 4 prosent av det totale FoU-personalet, viser en rapport fra NIFU.

Av disse var 26 prosent stipendiater og 12 prosent postdoktorer, som er en langt større andel enn i sektoren for øvrig. Samtidig er mer enn halvparten av stipendiatene og postdoktorene utenlandske statsborgere, også dette er høyere enn ellers i forskningssektoren.

Ifølge NIFU er det bra at det er mange unge klimaforskere, men det kan også by på utfordringer. «Dette lover godt for fremtidig rekruttering, men samtidig er det utfordrende at utenlandske statsborgere innehar halvparten eller flere av disse stillingene, dersom de drar tilbake til sitt hjemland etter endt stipendiat- eller postdoc-periode,» skriver NIFU.