Fusjon mellom Lillehammer og Hedmark

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. september 2016

Skal styrke innlandsregionen med felles høyskole, kanskje også universitet.

fusjonskart-illustrasjon-kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementets oversikt over allerede fusjonerte institusjoner og forestående fusjoner. Trykk på bilde for å se det større.

På parallelle styremøter onsdag vedtok Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark å søke om sammenslåing. Høyskolene ønsker at det nye navnet skal bli Høgskolen i Innlandet. Fusjonen skal gjennomføres fra 1. januar 2017.

– Bedre rustet

Det er formelt sett regjeringen som godtar om fusjonen skal finne sted, men støtten er allerede uttalt fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Regjeringen har jobbet hardt for å redusere antall høyskoler i landet de siste årene, og i alt åtte fusjoner har funnet sted eller vil finne sted innen 1. januar.

− Sammenslåingen vil gjøre det enklere å bygge videre på styrkene til de eksisterende høyskolene, sier Isaksen i en kommentar til vedtaket.

– Den nye høyskolen vil være bedre rustet til å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt – både om studentene og om forskningsmidlene. Det er veldig fornuftig, særlig med tanke på at vi nå også finner NTNU på Gjøvik, sier Isaksen.

To innlandsuniversiteter?

I stedet for tre høyskoler vil innlandsregionen fra årsskiftet ha én større høyskole og ett universitetscampus etter at Høgskolen i Gjøvik fusjonerte med NTNU i år.

Men planen er at innlandet skal få et universitet til, om høyskolene får det som de vil.

– Vi er veldig glade for å ha fått dette i land. Dette er en stor dag for oss og regionen vår. Nå starter vi på et viktig arbeid med å skape en stor og sterk kunnskapsinstitusjon som skal løfte den nye høyskolen mot universitetsstatus, sier rektor Anna L. Ottosen i Hedmark og rektor Katrine Skretting i Hedmark i en felles uttalelse.