- Fusjonsutredningen fortsetter

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. januar 2012

Intern misnøye ved Høgskolen i Østfold hindrer ikke videre fusjonsarbeid.

--fusjonsutredningen-fortsetter


Styret vil fortsette utredningsarbeidet, skriver rektor ved Høgskolen i Østfold Elin Nesje Vestli.

--fusjonsutredningen-fortsetter


(Foto: HiØfBård Halvorsen)

Fakta
  • Spring ut frå Stortingsmeldingnr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, og Stortingsmelding nr. 48 (2002-2003)Kulturpolitikk fram mot 2014.
  • Skal slå saman museum under Kulturdepartementet til konsoliderte, det vil seie sterke og solide einingar.

  • Konsolideringsprosessen skulle vore gjennomført i 2009, men held fram som aldri før.

 

 

Høgskolen i Østfolds styre understreket fredag at de ønsker å fortsette arbeidet med fusjonsutredningen, skriver Høgskolen i Buskerud på sin interne nyhetsside.

Sterk motstand

Ledelsen ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold (HiVe) har luftet sin bekymring om stemningen i Østfold etter at en spørreundersøkelse blant de ansatte ved Høgskolen i Østfold viste sterk motstand mot fusjon med de to høyskolene på vestsiden av Oslofjorden. I undersøkelsen ble de fagorganiserte ved høyskolen spurt om de ønsket sammenslåing av høyskolene. 82,6 svarte nei.

Styret vil fortsette

– På bakgrunn av signalene HiVe og HiBu henviser til i sitt brev har vi vært nødt til å ta en ekstra runde med styret på HiØ om hvorvidt de fortsatt ønsker å fortsette prosessen med fusjonsutredning. Dette bekreftet styret i dag at de ønsker, uttaler styreleder Elin Nesje Vestli i brevet.

Endelig avgjørelse faller i styremøter på de respektive høyskolene 29. mars 2012. En eventuelt fusjonert høyskole skal være i drift fra 1. januar 2013.