grunnlovsfeiring-gav-rekordbes-k

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Alle musea under stiftinga Norsk Folkemuseum var sentrale arenaer for Grunnlovsjubileet, og  feiringa resulterte i rekordbesøk i 2014.

Stiftinga omfattar Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård, Ibsenmuseet og Bogstad Gård. Totalt besøkte 633 708 personar musea, nesten 50 prosent fleire enn i 2013.

Den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen var ei viktig årsak til dei gode tala, skriv Norsk Folkemuseum. Her måtte det haldast omvisingar kvart tiande minutt.