Iselin Nybø: «Uakseptabelt mange midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler»

Av Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

Publisert 21. februar 2019

Det er en ukultur når våre universiteter og høyskoler ansetter folk midlertidig der de kunne ansatt fast, skriver forskningsminister Iselin Nybø.

Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og regjeringens politikk på dette ble senest slått fast i Granavolden-plattformen. Dette gjelder selvsagt også i universitets- og høyskolesektoren.

I Forskerforum skriver Unio-leder Ragnhild Lied at det er uakseptabelt at såpass mange i sektoren vår er midlertidig ansatte. Jeg er helt enig.

Det er en ukultur når våre universiteter og høyskoler ansetter folk midlertidig der de kunne ansatt fast. Midlertidige tilsettinger gir utrygghet for den enkelte, og bidrar ikke til den langsiktigheten og faglige utviklingen som gir samfunnet offentlige tjenester av høy kvalitet.

Jeg vil derfor fortsette å jobbe målrettet for å redusere midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren. Jeg har invitert rektorer ved noen universiteter og høyskoler til et møte om dette temaet for å få ned bruken deres av midlertidig ansatte.

Jeg vil utfordre rektorene til å ta dristigere valg for å ansette medarbeidere fast i større grad enn tidligere. Jeg tror også at rektormøter kan være en god arena for å dele erfaringer og for å fremme «best practice» i sektoren.

Blant andre tiltak har vi pålagt institusjoner med høy midlertidighet å utarbeide handlingsplaner for å redusere midlertidigheten, å gå igjennom alle midlertidige ansettelser og rapportere i detalj. I tillegg er det satt ned et lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter og høyskoler.

Heldigvis går mye riktig vei. Det blir færre midlertidig ansatte. Men jeg er ikke fornøyd. Midlertidigheten i sektoren må reduseres. Det er en fordel for den ansatte og samfunnet for øvrig.

  • Les også: