– Yngre forskere er i ferd med å miste troen på forskning som en framtidig karrierevei
LUKK

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

– Yngre forskere er i ferd med å miste troen på forskning som en framtidig karrierevei

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. februar 2019 kl. 21:44

Forskningsminister Iselin Nybø (V) ble grillet i Stortinget om den høye andelen midlertidig ansatte i akademia. Slik svarte hun.

Akademia er en versting når det gjelder bruk av midlertidig arbeidskraft. Nesten hver femte forsker går på midlertidig kontrakt. Men den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som Stortinget vedtok tirsdag, har ingen tiltak for å få flere i fast jobb.

Da planen ble debattert i Stortinget, lot Arbeiderpartiet og SV forskningsminister Iselin Nybø få det glatte lag for at hun angivelig ikke gjør nok for å få ned midlertidigheten.

– Planen tar ikke stilling til arbeidsbetingelser. Forskerkarrieren er i ferd med å bli lite attraktiv. For å rekruttere og beholde gode folk må det legges til rette for bedre arbeidsvilkår. Ikke minst må den høye midlertidigheten ned, sa Nina Sandberg (Ap).

– Også forskere blir bedre om de får trygge, forutsigbare liv for seg og familien sin, istemte Mona Fagerås (SV).

Langtidsplanen, som blir revidert hvert fjerde år, inneholder konkrete planener om hvilken forskning Norge skal prioritere.

Nina Sandberg syntes langtidsplanen er «merkelig lite sentrert rundt dem som skal gjøre jobben, altså forskere og studenter». Hun viste til at andelen midlertidige ansettelser er dobbelt så høy som i arbeidslivet ellers.

–Kan ikke akseptere

– Det er noe vi i Arbeiderpartiet ikke kan se på og akseptere. Trygge jobber er viktig for den enkelte og for kvaliteten i norsk forskning og høyere utdanning. Høy midlertidighet gjør det vanskelig å rekruttere, beholde og utvikle dyktige forskere og undervisere, sa hun, og fortsatte:

– Vi vet at særlig yngre forskere er i ferd med å miste troen på forskning som en framtidig karrierevei, og at midlertidighet rammer kvinner oftere enn menn. Midlertidige stillinger skaper en usikkerhet som antagelig gjør at kvinner er mer tilbøyelig til å velge bort en akademisk karriere. Det betyr at likestillingen svekkes, sa hun.

Ba om tiltak

Sandberg sa at forskningsminister Iselin Nybø tidligere har uttalt at det ikke kommer nye statlige satsinger eller tiltak fra regjeringen for å få ned midlertidigheten.

– Da er det kanskje ikke overraskende at høyreregjeringens langtidsplan til de grader ser bort fra den kanskje viktigste forutsetningen for god høyere utdanning og forskning, nemlig menneskene som gjør jobben i det daglige.

Hun beskyldte regjeringen for å omtale midlertidighet i runde ordelag, for så å lesse hele ansvaret over på sektoren.

Slik svarte Iselin Nybø

SV la frem et forslag der de ber regjeringen om å samarbeide med sektoren om en forpliktende plan for å redusere midlertidigheten til nivå med resten av arbeidslivet.

nybø, iselin (vidnes)

– Midlertidigheten i denne sektoren skal ned, sa forskningsminister Iselin Nybø. Arkivfoto: Aksel Kjær Vidnes

– Vil ministeren kunne støtte et slikt forslag eller mener hun dette kun er et ansvar institusjonene selv må ta? spurte Mona Fagerås (SV).

– Jeg mener dette er et ansvar som institusjonene skal ta. Det er et ansvar som institusjonene ikke har tatt, svarte Iselin Nybø.

Hun sa at universiteteten og høyskolene har et stort rom til å ansette i faste fremfor midlertidige stillinger, men at de ikke benytter seg av dette.

– Jeg mener midlertidigheten i denne sektoren skal ned. Derfor har jeg også innkalt rektorene på de universitetene som har høyest andel midlertidig ansatte, til et møte i mars, for nettopp å diskutere dette. Men det er de som sitter og gjør ansettelsene, det er de som må ta ansvaret for å få ned midlertidigheten i sektoren. Jeg mener at det er ingen gode grunner til at de ikke skal klare å få det tallet ytterligere ned, sa Nybø.

Hun viste til at midlertidighetstallene har gått litt ned de siste årene, men synes ikke dette på langt nær er nok.

– Så dette kommer jeg til å følge tett, og jeg kommer til å følge det opp, for det tallet må ned. Universitetene og høyskolene er selv opptatt av sin egen autonomi og selvstendighet. Da må de vise at de også tar ansvaret.

  • Les også: