Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Universitetet i Østre Finland forhandler om nedskjæringer i antall ansatte. Det forhandles om eventuell oppsigelse av 65 ansatte ved fire institusjoner innen biologi, datavitenskap, fysikk og matematikk, og landbruk. Totalt risikerer 350 ansatte å bli berørt.

Fagforeninger ved universitetet reagerer på at nedskjæringene rammer forskning og undervisning mens administrasjonen går fri.

Rektor Jukka Mönkkönen mener universitetets viktigste funksjoner blir bevart, skriver Hufvudstadsbladet.