lettere-tilgang-til-pasientpr-ver

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Flere sykehus etablerer nå ordninger hvor pasientene rutinemessig blir forespurt om prøvene de avgir, kan bli brukt til forskning.

Rundt 25–30 millioner prøver ligger i dag i kliniske biobanker her i landet, oftest uten eksplisitt samtykke, skriver forskning.no.

Prøvene er tatt for andre formål enn forskning, som for eksempel diagnose eller behandling. Her ligger kanskje nøkkelen til behandling av mange av de store folkesykdommene, som kreft, hjerte-kar-sykdommer, diabetes og Alzheimer.