Nord universitet kan puste lettet ut. Blir trolig ikke degradert til høyskole.
LUKK

Nord universitet kan puste lettet ut. Blir trolig ikke degradert til høyskole.

Av Jørgen Svarstad og Lina Christensen

Publisert 12. mai 2022 kl. 15:26

Om Nord universitet skal få lov til å fortsette å kalle seg universitet, avhenger av om et ph.d.-program blir godkjent. Nå har en sakkyndig komite gitt tommel opp.

Nord universitet risikerte å bli det første norske universitetet som blir degradert til høyskole.

Bakgrunnen er doktorgradsprogrammet i studium av profesjonspraksis ved Nord universitet. Programmet tilfredsstiller ikke kravene for akkreditering, konkluderte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) i februar 2020.

Og hvis Nord mister dette ph.d.-programmet, sitter de kun igjen med tre ph.d.-programmer.  For å være akkreditert som universitet stilles det krav om minst fire.

Men nå ser det ut som Nord kan puste lettet ut. Universitetet fikk to år på å rette opp manglene. Nå har en sakkyndig komite nedsatt av Nokut vurdert saken.

Dette skriver komiteen:

«Komitéens vurdering er at ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet oppfyller kravene til akkreditering. Alle kravene i studiekvalitetsforskriften og i studietilsynsforskriften er oppfylt», står det i komiteens rapport.

Den sakkyndige komiteen har vurdert en rapport fra Nord universitet, med tilhørende dokumentasjon, samt opplysninger gitt da de besøkte universitetet.

Prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane sier at de er glade for konklusjonen, og at de nå skal gå gjennom rapporten og gi tilbakemelding til Nokut så raskt som mulig.

– Det har vært arbeidet systematisk og godt i fakultetene med å rette opp manglene og selv om vi følte oss sikre på at vi nå har god kvalitet i programmet er det godt å få en slik tilbakemelding, skriver han i en epost.

De har to uker på å gi tilbakemelding på rapporten til Nokut.

Dette har Nord rettet opp:

Det er styret i Nokut som skal avgjøre saken til slutt. Men hvis de er enige med den sakkyndige komiteen, blir altså programmet godkjent.

I 2020 mente Nokut blant annet at:

  • Programmet ikke var tilstrekkelig definert og avgrenset, og kravet til vitenskapelig helhet og sammenheng ikke var godt nok oppfylt.
  • Fagmiljøet bestod ikke av nok ansatte med relevant kompetanse.
  • Forskningsresultatene var ikke på et tilfredsstillende nivå.

Disse manglene er nå rettet opp, ifølge den sakkyndige komiteen.

Blant annet har de klart å inkludere flere aktive forskere i programmet. En målrettet kompetanseheving ved universitetet har bidratt til å bygge opp et solid fagmiljø, skriver de.

Nå utgjør også området en vitenskapelig helhet, og det er god sammenheng mellom programmets overordnede deler og enkeltdeler, mener komiteen.

Les også: