Norge leder EU-forskning

Av

Publisert 9. oktober 2013

norge-leder-eu-forskning


Det europeiske nettverket for forskning i næringslivet skal ledes av Norge i 2014.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

I ett år skal Norge ha formannskapet i EUREKA, det europeiske nettverket for forskning i næringslivet, opplyser Forskningsrådet.

– Norge overtar formannskapet i EUREKA på et strategisk viktig tidspunkt, rett før EUs Horisont 2020-program kommer i gang. Dette gir gode muligheter for Norge til å komme i inngrep med de forskningspolitiske prosessene i Europa, sier Kristin Danielsen, leder for det norske formannskapet og internasjonal direktør i Forskningsrådet.