NTNU beklager brev om utenlandske forskere
LUKK
Annonse
Annonse

NTNU beklager brev om utenlandske forskere

Av Asle Olav Rønning

Publisert 22. september 2022 kl. 14:36

Institutt sendte ut varsel om begrensninger på ansettelser og forskningssamarbeid.

Ordlyden i et brev som har blitt oppfattet som at forskere fra land som Kina, Syria, Russland og Iran ikke lenger kan få ansettelse blir beklaget av instituttleder Vikas Thakur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Det skriver Universitetsavisa.

− Etter at eposten ble sendt ut har vi fått tilbakemeldinger på at eposten er utydelig på noen punkter, og at det kan framstå som om vi ønsker å innføre rutiner som er strengere enn det er rom for i regelverket, skriver Thakur i en epost til avisa.

Instituttet viste i sitt brev til regelverket for eksportkontroll, som blir håndert av Utenriksdepartementet (UD). I UDs nye forskrift for eksportkontroll kan reglene for forskning bli strammet inn. Forslaget har vært ute på høring, men er foreløpig ikke vedtatt.

Varslet om begrensninger

I brevet fra Institutt for bygg- og miljøteknikk, som Universitetsavisa siterer fra, kom det fram at instituttet vil innføre begrensninger for ansettelser av forskere fra land som omfattes av eksportkontroll. Kina, Syria, Russland og Iran nevnes spesielt.

Brevet, som gikk ut til alle ansatte, omtalte også begrensinger på forskningsopphold med gjester fra land som omfattes av eksportkontroll.

Videre ble det advart om at regelverket for eksportkontroll også gjelder forskningssamarbeid, deling av forskningsresultater og deltagelse på kurs og konferanser.

Hensikten med regelverket er å sikre at norsk forskning ikke styrker andre lands militære evne, og retter seg mot land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Vil klare opp

Thakur sier at instituttet vil sende ut en presisering der de tydeliggjør hvordan de gjeldende reglene er. Han opplyser at eposten har vakt reaksjoner blant ansatte fra land som omfattes av regelverket for eksportkontroll.

− Jeg har derfor innkalt dem til et eget møte hvor jeg i tillegg til å beklage epostens ordlyd, også vil tydeliggjøre at eksisterende ansatte ikke berøres av skjerpede rutiner, skriver Thakur til Universitetsavisa.

UDs nye forskrift for eksportkontroll har vært på høring tidligere i år, og har høstet betydelig kritikk fra en samlet forskningssektor. Uklarheter om muligheten til å ansette forskere fra land utenfor Nato-samarbeidet har vært blant et av ankepunktene.

Les også Forskeforums intervju med viserektor Benedicte Carlsen ved Universitetet i Bergen, som etterlyser at UD i større grad enn til nå tar forskningssektoren med på råd når de nye reglene utformes.