Ny rektor ved UiB

Ny rektor ved UiB

Av Forskerforum

Publisert 25. april 2013

Dag Rune Olsen er valgt til rektor ved Universitetet i Bergen.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

 

Nåværende dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Dag Rune Olsen blir rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) fra høsten 2013. Det er klart etter at stemmene fra rektorvalget ble talt opp i går, onsdag 24. april. Olsen overtar etter Sigmund Grønmo, som har sittet i to perioder på til sammen åtte år.

– Jeg er glad for og ydmyk over oppslutningen vi fikk i valget, sier Olsen til studentavisen i Bergen, Studvest. –­­ Vi skal forvalte tilliten vi har fått etter beste evne de neste fire årene, og vi går til jobben med stor glød og entusiasme, sier han.

Annonse

– Gir legitimitet

Olsen vant rektorvalgkampen med et overbevisende flertall over motkandidaten, nåværende viserektor for utdanning Kuvvet Atakan. Olsens rektorlag fikk 58,9 prosent av stemmene mot 41,1 prosent, om blanke stemmer er utelatt.

– Jeg er glad for at valgresultatet er såpass klart. Det handler om legitimitet, og det er sentralt for at universitetsdemokratiet skal fungere.

Med på laget har Olsen en prorektor og to viserektorer. Prorektor er Anne Lise Fimreite, statsviter og professor i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Viserektor for internasjonalisering er professor Anne Christine Johannessen, kreftforsker og leder av Seksjon for patologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og tidligere leder ved Gades institutt. Viserektor for utdanning er professor i helsepsykologi Oddrun Samdal, tidligere visedekan og instituttleder.

­– Sterkt forskningsuniversitet

– Vi skal videreføre linjen med et sterkt forskningsuniversitet. Det er studentene tjent med, fordi undervisningen ved universitetet er forskningsbasert. Vi skal også ha kunnskap å by på til samfunnet rundt oss, og vi vil arbeide intenst med å utvikle kunnskapsbyen Bergen. I tillegg er det avgjørende at vi jobber for å skaffe UiB rammebetingelsene vi trenger for å realisere våre visjoner etter stortingsvalget i høst, sier den påtroppende rektoren til Studvest.

Totalt ble det avlagt 4565 stemmer i valget, som innebærer at 25,7 prosent av de stemmeberettigede deltok, mot 39, 2 i forrige valg. Blant de vitenskapelig ansatte deltok 61,5 prosent, mens 55, 5 prosent av de teknisk-administrativt ansatte og 20 prosent av studentene deltok.

Olsen vant i alle gruppene i valget.