«Råkøyret er eit tap av kontroll over eigen arbeidssituasjon»
LUKK
Annonse
Annonse

«Råkøyret er eit tap av kontroll over eigen arbeidssituasjon»

Av Kjetil A. Brottveit, redaktør

Publisert 25. mai 2020 kl. 12:26

I vinter peika redaksjonen i Forskeforum ut råkøyret i akademia som eit hovudtema for oss i tida framover.

Ordvalet er henta frå ei stor sak vi publiserte i mars, «Nok av råkjøret». Saka handlar om vitskapleg tilsette som over tid har hatt så stort press at dei har slutta. Den lange lista over konkurrerande oppgåver kan i lengda gå ut over både helse og trivsel, og for nokre verte uhåndterleg.

Råkøyret er eit tap av kontroll over eigen arbeidssituasjon. Tapet har fleire dimensjonar, som kjem til uttrykk i andre saker og innlegg i Forskerforum. Ein av fellesnemnarane vi finn i kritikken av utviklinga i akademia, er at forskarane mistar definisjonsmakt over kva som er viktig forsking og kunnskap. Ein annan er nyliberalismens klamme hand over både økonomi og språk. Cecilia S. Salinas, tidlegare personalleiar ved eit universitet, formulerte det slik i eit innlegg: «På tross av mine overbevisninger har jeg hørt meg selv si den nå forslitte, nesten komiske setningen: ‘Strammere budsjett betyr ikke tapt kvalitet! Vi må bare jobbe smartere!’».

Vi i Forskerforum vil gjerne skrive smartare og stadig meir opplyst. Send oss gjerne framlegg til korleis vi kan utvikle dekninga vidare! Vi set òg stor pris på debattinnlegg – send gjerne til kjetil.brottveit@forskerforum.no

Ein pandemi er altfor lite til å utrydde temaet.

Les meir om råkøyret i akademia her: