Regjeringen med 1000 ekstra studieplasser til studenter på flukt. Slik er fordelingen.
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringen med 1000 ekstra studieplasser til studenter på flukt. Slik er fordelingen.

Av Lina Christensen og NTB

Publisert 25. mai 2022 kl. 11:03

Fordelingen av de 1000 studieplassene til ukrainske studenter er nå klar. Regjeringen foreslår også endringer i opptaksreglene for å gjøre det enklere for de som er på flukt å ta høyere utdanning i Norge.

Hele 140 av de nye studieplassene går til NTNU, mens Universitetet i Bergen (UiB) får 125 og Universitetet i Oslo (UiO) får 100 studieplasser. I tillegg til de ti universitetene får sju vitenskapelige høyskoler og seks høyskoler ekstra studieplasser.

For å hjelpe ukrainske flyktninger inn i norsk høyere utdanning endrer regjeringen også opptaksreglene.

– Vi vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Det er den enkelte institusjon som behandler søknadene og vurderer søkernes kvalifikasjoner.

NTNU, UiB og UiO får flest ekstra plasser

I mars ba Kunnskapsdepartementet alle universitetene og høyskolene om å melde inn kapasitet til å ta imot ekstra studenter. Fordelingen av de 1000 ekstra studieplassene er basert på dette og et forslag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Jeg er glad for at universitetene og høyskolene har kastet seg rundt for å ta imot studenter på flukt. Vi ser at mange strekker seg langt for å lage gode tilbud tilpasset de nye studentene, med flere kurs på engelsk, fleksible løsninger og tilpassede undervisningsopplegg, sier Borten Moe.

Kan omfordele plassene etter behov

Fordi det er vanskelig å vite på forhånd akkurat hvor de ukrainske flyktningene vil bli bosatt og hvor de ønske å studere, er det stor sjanse for at fordelingen av studieplasser ikke treffer helt. Kunnskapsdepartementet har planer om å be om en tilbakemelding fra institusjonene senhøsten 2022 for å kunne omfordele den ekstra kapasiteten som eventuelt blir stående ubrukt til institusjoner med større etterspørsel.     

En del av den økte utdanningskapasiteten skal brukes til kompletterende utdanninger. Flyktninger med sykepleier-, lærer- eller ingeniørutdanning fra land utenfor EU og EØS trenger ekstra utdanning for å få godkjent utdanningen og utøve yrket sitt i Norge. I stedet for å måtte ta hele utdanningen på ny, kan de ta kompletterende utdanning ved OsloMet eller NTNU.