Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Regjeringen vil ikke ha flere universiteter, men støtter arbeidet med å slå sammen Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.

– Begrunnelsen for å innføre en stopp i etableringen av nye universiteter er ikke relevant for fusjonsplanen mellom Telemark og Agder, sier Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, til Fædrelandsvennen.

Han viser til at formålet med fusjonen er robusthet, og at den ikke vil føre til flere universiteter. Styrene ved UiA og HiT skal ta stilling til fusjonsforslaget til sommeren.