Søker kunnskapens tinder

Av

Publisert 4. september 2014

s-ker-kunnskapens-tinder


Russlands president, Vladimir Putin, vil bedre kvaliteten på russiske universiteter (Pressefoto)

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

RUSSLAND: Innen 2020 skal minst fem russiske universiteter være å finne blant verdens 100 beste. Det har president Vladimir Putin bestemt, ifølge The Moscow Times.

For å oppnå det høythengende målet har russiske styresmakter derfor innført streng kontroll over landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Til nå har 77 universiteter mistet sine lisenser, og bare i den siste tiden skal tolv nye institusjoner ha blitt nektet å ta opp studenter, hvorav to i Moskva.