Slik blir undervisningen til høsten
LUKK

Slik blir undervisningen til høsten

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. mai 2020 kl. 08:10

Høyskolen Kristiania skal droppe alle fysiske forelesninger og dele studentene i grupper på fire. Her er universitetenes og høyskolenes planer for høsten.

Et bord med såpevann og antibac det noe av det første som møter oss på Høyskolen Kristianias Campus Vulkan på Grünerløkka. Lapper på dørene minner om at du må rengjøre bord og utstyr før etter bruk. Det er stille i gangene, fortsatt er det bare noen studenter som får slippe inn.

Det er unntakstilstand ved norske universiteter og høyskoler. Men hvordan skal de ta imot studentene til høsten?

Forskerforum har tatt en runde med en håndfull institusjoner for å høre hva de ser for seg og planlegger for. Ingen tror ting kommer tilbake til normalen med det første.

De planlegger en kombinasjon av digital og stedlig undervisning. De store forelesningene utgår, det blir digitale åpningsseremonier og inndeling i mindre grupper. Men mye er fortsatt uklart.

Høyskolen Kristiania: Grupper på fire

På Høyskolen Kristiania har de en plan. De skal dele alle studentene inn i grupper, eller «kohorter», på fire. Ikke ulikt slik de gjør det i barnehager.

Både det faglige og sosiale skal organiseres rundt disse gruppene. De danner utgangspunkt for innlevering av gruppeoppgaver så vel som fadderordningen. Samtidig utgår de tradisjonelle forelesningene. De skal erstattes med undervisning i gruppene, videoforelesninger og forelesninger via Zoom.

På et klipperom på høyskolen treffer vi tre avgangsstudenter som er litt skeptiske til planene. Filmstudentene Daniel Øverland, Fredrik Brenno Haugan og Frida Eineren Aasland, som redigerer bachelorfilmen sin, har blandede erfaringer med nettundervisning.

– Det er ikke sikkert alle følger med. Det blir en helt annen dynamikk når man sitter bak en skjerm. Man føler ikke på nærværet når man bare kan rulle ut av sengen og skru på skjermen. Du trenger ikke være våken en gang, sier Fredrik Brenno Haugan.

Klar beskjed om å bruke såpevann og antibac.

– Du trenger ikke å stå opp av senga en gang, skyter Daniel Øverland inn.

Haugan understreker også at studiet deres handler mye om å knytte kontakter. Den dimensjonen blir i stor grad borte med nettundervisning og jobbing i små, faste grupper.

– Hele gruppen kan enkelt settes i karantene

Prorektor for utdanning Sander Sværi ved Høyskolen Kristiania forteller om tanken bak gruppeinndelingen:

– Fire er et godt tall fordi det er innenfor  maksnummeret myndighetene opererte med i hele vår.

Regjeringen anbefalte som kjent frem til 7. mai at man ikke skulle være mer enn fem personer i en gruppe.

Skulle én person i en kohort bli syk, kan hele gruppen på fire studenter enkelt settes i karantene for å stoppe videre smittespredning, forklarer Sværi.

Der det er pedagogisk hensiktsmessig kan flere grupper slås sammen.

Og hvorfor ikke vanlige forelesninger?

– Det er en rekke utfordringer med å organisere all undervisning som tidligere. Hvis man skal holde en meters avstand, forsvinner en tredjedel av auditoriekapaisteten. Og hvis det skjer en oppblomstring av smitte og vi får en ny innstramming, der maks fem personer kan samles, blir det veldig sårbart med forelesninger på campus, sier han.

En skoledag kan for eksempel være delt to, forklarer Sværi. Først en digital økt på Zoom. Deretter en økt med gruppen på campus, der skal jobbe med et case, og foreleseren går rundt og hjelper gruppene.

UiO: Grupper på 10-20 personer

– Vi planlegger for flere alternativer. Noe annet ville vært useriøst. Vi skal gjøre så godt vi kan for å ha et normalt og godt semester, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Akkurat hvordan høstsemesteret kommer til å bli, avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Men Stølen er ganske sikker på at det blir fysisk undervisning.

– Jeg tror vi kommer til å ha mye fysisk undervisning, inkludert mindre forelesninger. Men vi kommer neppe til å ha de store forelesningene med 1000 mennesker, eller 300 for den saks skyld. Der må vi finne noen løsninger.

Han forteller at de planlegger undervisning med utgangspunkt i en gruppestørrelse på 10-20 personer. Gruppeøvelser og seminarundervisning håper han at kan foregå omtrent som normalt.

– Vi vet ikke hvor store grupper vi kan ha. Det kommer ikke til å være bestemt før sommeren, for vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg. Men ved å ta utgangspunkt i en slik størrelse, kan en dimensjonere opp eller ned på en rolig måte, sier han.

I april ba universitetsledelsen fakultetene om å planlegge for digital undervisning til høsten. Siden har statsråd Henrik Asheim bedt universitetene og høyskolene planlegge for «semesterstart med åpne læresteder».  

– Nå ser det jo litt lysere ut, men jeg tror det vil være dumt å ikke ha planene klare for digitale opplegg. Så det kommer vi til å ha. Men jeg er overbevist om at vi kommer til å ha fysisk tilstedeværelse på campus, det er tydeligere nå enn det var da, sier Stølen.

Han tror derimot ikke at eksamen kan gå som normalt.

– Vi tror ikke vi kommer til å ha disse store eksamenshallene helt åpne. Så det betyr at vi også der må planlegge for alternativer. Så er dette også et godt tidspunkt for å tenke nytt når det gjelder evaluering.

Les også: UiO planlegger for mer digital undervisning. Tillitsvalgte reagerer på at de ikke ble spurt.

UiB: Planlegger grupper med opp til 100 personer  

Universitetet i Bergen (UiB) planlegger at høstens undervisning skal være en kombinasjon av fysisk og digital undervisning.

– Førsteårsstudentene vil bli prioritert, men vi jobber for at fysisk undervisning skal bli et tilbud til alle studentene, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

– Da vi ønsker å tilrettelegge for så mye fysisk undervisning som mulig, vil vi leie ekstra lokaler og bruke ekstra undervisningsressurser. Vi planlegger for ulike gruppestørrelser, også opp til 100 personer, fortsetter hun.

Oslomet: «Hybride rom»

Oslomet forbereder seg også på på en kombinasjon av digital undervisning og undervisning i mindre grupper på campus. Men det er mange detaljer som må på plass før de vet hvordan de skal gjøre det i praksis.

– Vi ser blant annet på muligheten for å opprette flere «hybride rom», der vi kan undervise studenter som er fysisk til stede i klasserommet og studenter som sitter hjemme samtidig. Det kan også bli aktuelt å utvide tiden undervisningsrommene er i bruk utover ettermiddagen, opplyser prorektor Nina Waaler til Forskerforum.

NTNU: – Må finne ut hvor store grupper som kan samles

«Alle studenter skal ha deler av undervisningen sin på campus. I tillegg vil noe foregå digitalt. Forbered deg på en høst med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.»

Det skriver NTNU i en melding på nettsidene sine. De understreker at de alminnelige smittevernreglene sannsynligvis gjelde i lang tid fremover. Arrangement som krever store ansamlinger må fremdeles unngås, og det blir lite trolig forelesninger i tettpakkede auditorier.

NTNU skriver at de nå jobber med å kartlegge hvordan de enkelte undervisningslokalene kan benyttes innenfor gjeldende smittevernregler.

«Vi må finne ut hvor store grupper som kan samles i ulike arealer og planlegge timeplanene ut ifra dette. Vi må også få oversikt over hvilke studenter og ansatte som oppholder seg sammen i undervisningssituasjoner. Alt dette er en stor jobb. Vi er derfor ikke i mål enda med konkrete planer for hvordan undervisning skal gjennomføres», heter det.

Les også: Digital undervisning fram til sommeren 2021 på Cambridge

Høgskulen på Vestlandet: Halvfulle seminarrom

Prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik ved Høgskulen på Vestlandet skriver til Forskerforum sier de planlegger med 50 prosent redusert kapasitet i seminarrom, og noe mer reduksjon i auditorier.

«Det betyr at vi ser for oss en kombinasjon av digital og fysisk undervisning ved oppstart av høstsemesteret. Vi ser for oss mindre grupper og færre studenter på campus samtidig.»

Hun sier at høyskolen vil prioritere de nye studentene, slik at de får en god start på studiene. Videre prioriteres emner med praktiske øvinger, laboratoriearbeid, ferdighetstrening, bruk av idrettssaler o.l.

Alle studenter skal ha noe undervisning på campus, understreker prorektoren.

Høgskolen i Innlandet: Digital åpningsseremoni

Prorektor for utdanning Stine Grønvold sier at at de planlegger å erstatte store forelesninger med digitale forelesninger. Høgskolen har mange studier som krever spesialrom og utstyr og der studentene har praktiske øvelser i mindre grupper. «Vi planlegger med at dette skal kunne gjennomføres på en trygg måte, med retningslinjer som er i tråd med Folkehelseinstituttets til enhver tids gjeldende råd.»

Høyskolen planlegger dessuten en digital åpningsseremoni i august.

Norges idrettshøgskole: – En utfordring med praktisk undervisning

Norges idrettshøgskole (NIH) planlegger også en kombinasjon av digital undervisning og undervisning med fysisk oppmøte.

I noen emner med mange studenter blir det imidlertid hovedsakelig digital undervisning fordi smittevernreglene fører til plassmangel.

NIH har tatt utgangspunkt i at folk må holde en meters avstand. De har gjennomgått alle undervisningsrom for å beregne kapasiteten, opplyser studiesjef Håkon Solberg.

Han erkjenner imidlertid at praktisk undervisning kan by på utfordringer.

Men det er åpnet opp mer for idrettsaktivitet i samfunnet nå. NIH vil følge smittevernreglene som til enhver tid gjelder for de ulike idrettene. Vi planlegger å gjennomføre praktisk undervisning høsten 2020 med de tilpasninger som blir naturlig for å ivareta smittevernhensyn, forteller Solberg.

Les også: