Språkrådet ber om norsk navn til Oslo Science City
LUKK

Språkrådet ber om norsk navn til Oslo Science City

Av Julia Loge

Publisert 19. august 2021 kl. 15:54

Styreleder og UiO-rektor Svein Stølen foreslår å heller lage et forklarende tilnavn.

Fra Majorstua til Rikshospitalet på Gaustad i Oslo ligger forskningsinstitusjonene tett i tett. I 2020 åpnet Erna Solberg offisielt Oslo Science City med mål om å gjøre området til et verdensledende innovasjonsdistrikt. Inspirasjonen kommer fra tilsvarende områder som Stockholm Science City og Copenhagen Science City.

Men nå har Språkrådet innsigelser på navnevalget, skriver Uniforum. Eierne er hovedsaklig offentlige aktører, og Språkrådet både minner om ansvaret for å bruke og utvikle norsk språk og risikoen for at navnet fester seg som stedsnavn. Det vil i så fall bryte med prinsippene i stedsnavnloven.

Språkrådet foreslår heller norske alternative som innovasjonsby, vitenskapsby, forskningsby eller innovasjonsdistrikt. Universitetet i Oslo har foreslått å følge modellen til Oslomet – storbyuniversitetet, altså et tilnavn: Oslo Science City – Kunnskapsbyen i Oslo. Språkrådet har foreløpig ikke svart UiO, men ifølge Uniforum ønsker de seg et helt norskspråklig navn.

Les også: