– Systematiske lovbrudd over tid
LUKK
Annonse
Annonse

Språkloven:

– Systematiske lovbrudd over tid

Av Julia Loge

Publisert 27. september 2023 kl. 16:58

Språkrådet har bedt Kunnskapsdepartementet ta grep mot seks universiteter og to høyskoler.

Språkrådet har kartlagt hvordan 157 statlige organer følger språkloven. Loven krever blant annet at sentrale statsorganer skal veksle mellom å bruke bokmål og nynorsk i allment tilgjengelig materiale som nettsider, rapporter og innhold i sosiale medier.

For eksempel skal minst 25 prosent av innholdet være på hvert skriftspråk.

Allerede i oppsummeringen får organene under Kunnskapsdepartementet kritikk: «Mange av dei ser ut til å mangle vilje til å følgje opp lovverket på språkfeltet», står det i rapporten fra Språkrådet.

Om Kunnskapsdepartementet og de 31 underliggende organene, der flertallet er universitetet og høyskoler, står det: «Språkrådet har over tid merka seg mykje dårleg etterleving av regelverket i mange av verksemdene under Kunnskapsdepartementet.»

Ingen oppfyller lovens krav helt. Noen får ros for langsiktige planer og fordi de er på god vei, det gjelder Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Kunsthøgskolen i Oslo, Lånekassen og Universitetet i Bergen.

Verre er det med åtte andre: «Språkrådet er i god dialog med Kunnskapsdepartementet om korleis det kan bli slutt på dei systematiske brota på språklova i denne sektoren, og har bedt departementet ta grep overfor åtte verksemder der lovbrota har vore systematiske over tid.» Det gjelder Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Innlandet, NMBU, Nord universitet, NTNU, Oslomet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Søraøst-Norge.

Av alle de 157 kartlagte organene, er det bare Medietilsynet som oppfyller alle kravene.

Fra Rapport om tilsynet med bruken av bokmål og nynorsk i statsorgana i 2022:

  • 1 prosent av innholdet på nettsiden til Høgskolen i Innlandet er på nynorsk.
  • Alle skjemaene ved Høgskolen i Østfold er tilgjengelig på begge skriftspråk.
  • 82 prosent av nettsidene til Høgskulen i Volda er på nynorsk.
  • 4 prosent av Facebook-postene fra Forskningsrådet er på nynorsk, men alle skjemaene finnes på både nynorsk og bokmål.
  • NHH har doblet antallet Facebook-poster på nynorsk, fra 7 til 13 prosent.
  • NTNU har gått fra 11 til 3 prosent nynorsk på Facebook.
  • UiA har økt fra 23 prosent til 92 prosent av sine skjema på bokmål og nynorsk.
  • UiO har økt nynorskandelen sin på Twitter, fra 1 til 7 prosent.
  • Halvparten av Veterinærinstituttets nye nettinnhold i 2022 var på nynorsk.
  • Les også: