Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Usikkert om styreform

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 20. juni 2013

Ansatte ønsker lokal medbestemmelse etter fusjon mellom institutter og Høgskolen i Oslo og Akershus. Det får bli opp til høyskolen å bestemme, mener styreleder.

usikkert-om-styreform


– Jeg deler oppfatningen om at NOVA og Afi er tjent med et organ som taler deres sak og vurderer spørsmål som kommer opp løpende, sier Lise Kjølsrød.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) skal i løpet av året søke om sammenslåing med Høgskolen i Oslo og Akershus. Fusjonssøknaden skal sendes til Kunnskapsdepartementet så fort som mulig, sannsynligvis etter sommeren. Men ennå er det usikkerhet om hvordan instituttene skal ledes innenfor høyskolesystemet. Som Forskerforum har omtalt tidligere jobber ansatte ved NOVA for at instituttene skal få et samlet fakultetsstyre som er gitt fullmakter fra høyskolestyret. Det vil sikre de ansatte representasjon og medbestemmelse, og instituttene en viss indre inflytelse over sin egen situasjon i høyskolen, mener Forskerforbundet ved NOVA.

Opp til høyskolen å bestemme

Styreleder i NOVA Lise Kjølsrød er enig i at senteret trenger en styreform med en viss styrke, men vil ikke konkludere med at et styre tilsvarende et fakultetsstyre er løsningen.

– Afi og NOVA vil være selvstendige enheter innenfor høyskolesystemet. Det vil bli en overbyggende enhet som vil kommunisere med høyskolesystemet, men tanken er at disse to enhetene skal bli som de er. Og man blir selvfølgelig underlagt høyskolens styre.

– Forskerforbundet ved NOVA ønsker en fakultetsstyreform – er det aktuelt?

– Jeg tror at disse to forskningsenhetene er tjent med å ha en overbyggende enhet som ivaretar sine interesser. Akkurat hvilken form det skal få skal jeg ikke ta eksplisitt stilling til, men jeg tror at en styrking av en slik overbygging er viktig. Vi ønsker ikke en altfor svak overbygging. Hva man kaller det er langt på vei opp til høyskolen å bestemme, men jeg deler oppfatningen om at NOVA og Afi er tjent med et organ som taler deres sak og vurderer spørsmål som kommer opp løpende.

Forutsetter lydhør høyskole

Kjølrsød setter sin lit til at høyskolen er lydhør for ønskene fra Afi og NOVA.

– Det er helt klart at det er HiOAs styre som bestemmer dette, men vi forutsetter at de er lydhøre for andres ønsker. HiOA har i dag noen sentre som ikke er styrt av et sterkt organ – så dette er en ny konstruksjon for dem. De må nok vende seg til tanken, og det håper jeg de klarer.

Kjølsrød mener NOVA og de andre institusjonene har alt å vinne på en sammenslåing. Høyskolen jobber med en opptrappingsplan for å kvalifisere til å søke om universitetsstatus. Det gjør sammenslåingen fordelaktig for alle parter, mener hun.

– Det er selvfølgelig sentralt for oss å være integrert i en stor universitetskonstruksjon. Det gir muligheter til å kunne undervise, det gir nye stillingsbetegnelser – det er fint å være professor, og vi vil kunne sette forskningsagenda i et større system. Fordelene for høyskolen er åpenbare – å ha en større erfaren forskningsenhet i sin midte er innlysende fordelaktig gitt universitetsambisjonene.