Utvalg for likestilling

Av

Publisert 8. april 2015

utvalg-for-likestilling


Sveriges statsråd for høyere utdanning og forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

– Sverige har en feministisk regjering, og likestilling står høyt på regjeringens agenda. At alle, uansett kjønn, har like forutsetninger innen høyere utdanning, er en prioritert oppgave.

Det sier Sveriges statsråd for høyere utdanning og forskning, Helene Hellmark Knutsson, i forbindelse med nedsettelsen av et nasjonalt ekspertutvalg for økt likestilling i høyere utdanning.

Ekspertgruppen skal vurdere tiltak for likestilt fordeling av forskningsmidler, økt andel kvinnelige professorer og endring av kjønnsstereotype utdanningsvalg.