Vil rekruttere uten utlysning

Av Forskerforum

Publisert 23. oktober 2014

Universitetet i Bergen vil hente internasjonale forskere uten åpen konkurranse.

Fakta
  • Arbeids- og sosialdepartementet fremmer forslag om adgang til midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det må ikke foreligge særskilte grunner for at midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige.
  • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse begrenses med en fast karanteneperiode i de tilfellene arbeidsforholdet opphører. Ved avtaleperiodens slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse, men på et annet rettsgrunnlag. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, inntrer en karantene, det vil si et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.
  • Det foreslås også en kvotebegrensning for antall arbeidstakere som kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag i virksomheten. Det foreslås at kvoten settes til maksimalt 15 prosent innen virksomheten.

Kilde: Prop 39L: Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Regjeringen vil bygge opp flere verdens ledende forskningsmiljøer i Norge. I forslaget til statsbudsjett for 2015, som nå er til behandling i Stortinget, er det derfor lagt inn en pott som skal gå til rekruttering av internasjonale toppforskere. Potten på 70 millioner kroner går direkte til de universitetene regjeringen mener har de beste forutsetninger for å bygge verdensledende miljøer: Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås.

Vurderes av styret

Ved Universitetet i Bergen kan pengene gå til å hente toppforskere uten utlysning. Ifølge rektor Dag Rune Olsen, vil universitetet vurdere kalling som ansettelsesmetode. Normal praksis ved ansettelse er åpne utlysninger med faglige vurderinger av de beste kandidatene. I stedet ønsker rektor Dag Rune Olsen å bruke en unntaksbestemmelse som åpner for å hente særskilt kvalifiserte uten konkurranse om stillingen, skriver universitetsavisa På Høyden.

– Jeg tenker å drøfte med styret om vi skal bruke kalling for å rekruttere toppforskere internasjonalt som vi har reelle muligheter til å tiltrekke oss, sier han til avisa.

Lite diskusjon

Kalling innebærer at man går utenom vanlig praksis med konkurranse om stillingene og i stedet inviterer folk til en stilling. Olsen sier til avisen at virkemiddelet skal brukes med omhu, og kun for det absoluttet toppsjiktet av forskere.

Slike tilsettinger må i hvert enkelt tilfelle vurderes av universitetsstyret, og krever etter regelverket enstemmighet. Det ble bestemt i mai i år da universitetsstyret vedtok nytt tilsettingsreglement for vitenskapelig ansatte.

På Høyden skriver at Forskerforbundets lokallagsleder Steinar Vagstad satt i arbeidsutvalget som utarbeidet forslaget til nytt tilsettingsreglement. Han sier det ikke var en omfattende diskusjon om kalling, men at Forskerforbundet i størst grad ønsker tilsetting etter konkurranse.