Stortinget ber om nok penger til nye kunststudieplasser
LUKK
Annonse
Annonse

Utsynsmeldingen:

Stortinget ber om nok penger til nye kunststudieplasser

Av Asle Olav Rønning

Publisert 26. mai 2023 kl. 22:36

Stortinget ber regjeringen sikre nok penger til framtidas nye studieplasser innen arkitektur, kunst og musikk.

En rekke utdanningsinstitusjoner innen blant annet kulturfeltet har kritisert regjeringens nye finansieringssystem for universiteter og høgskoler, og vist til at de ikke vil få dekket de reelle kostnadene ved nyetablering av studieplasser.

Forskerforum har skrevet om dette flere ganger etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe la fram planene i en stortingsmelding kalt Utsynsmeldingen, tidligere i år.

I Stortingets behandling av meldingen gir nå et bredt politisk flertall i utdannings- og forskningskomiteen et signal om at kritikken er berettiget, og ber regjeringen vurdere tilleggsbevilgninger når nye studieplasser skal opprettes.

− Jeg tolker det som om vi har blitt hørt, sier rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole.

Har hørt på kritikken

Finansieringen av studieplasser ved universiteter og høgskoler skjer i dag gjennom seks ulike kategorier basert på hva det koster å utdanne en student. Dette skal forenkles og erstattes av tre kategorier.

Kostnadskrevende krevende studier med relativt få studenter kan bli taperne. Musikk, arkitektur og design er i det nye finansieringssystemet foreslått plassert sammen med realfagutdanninger, som koster mye mindre per studieplass. Kunnskapsdepartementet har ment at de nye reglene ikke rammer kunstutdanningene.

Stortingets utdannings- og forskningskomité, som har fått høre bekymringene fra en rekke av utdanningsinstitusjonene, gjorde torsdag ferdig sin behandling av Utsynsmeldingen.

I en merknad fra et flertall i komiteen understrekes det at norske utdanningsinstitusjoner «fortsatt skal tilby kunst-, musikk- og arkitekturutdanning på et høyt nivå.» Det heter videre at dersom det skal opprettes nye studieplasser innen kunst, kultur, musikk, arkitektur og design, «bør behovet for tilleggsbevilgning over statsbudsjettet vurderes.»

Regjeringspartiene Ap og Sp er med på merknaden, sammen med Høyre og Venstre.

− Kanskje det beste vi kunne håpe på

Rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole er blant de som har advart mot konsekvensene av endringene i finansieringssystemet. Hun tolker merknaden fra komiteen som at kritikken som har kommet har blitt fanget opp.

Stortingspolitikerne signaliserer etter hennes oppfatning at de har forstått at utøvende musikkutdanning, arkitektur, design og kunst koster mer penger enn gjennomsnittet av de andre utdanningene de nå plasseres samme med.

Aller helst ville Kvalbein at disse fagene ble plassert i kategorien for de mest kostnadskrevende utdanningene. Da ville usikkerheten vært ryddet av veien. Denne kategorien er imidlertid forbeholdt kliniske utdanninger og veterinær.

− Vi hadde følt det tryggere om vi hadde havnet i samme kategori som medisin, odontologi og veterinær. Men dette er kanskje det beste vi kunne håpe på, sier Kvalbein.

− Gledelig

Dekan Marianne Skjulhaug ved fakultet for arkitektur og design ved NTNU er enig. Hun har også vært blant kritikerne av det nye finansieringssystemet.

− Dette er likevel gledelig, sier hun om innstillingen fra flertallet i komiteen.

Skjulhaug, som fra høsten er rektor for Kunsthøgskolen i Oslo, er glad for at politikerne har anerkjent at utdanningene det er snakk om er kostnadskrevende. Samtidig skulle hun gjerne sett at utdanningene ikke ble flyttet ned i en lavere finansieringskategori.

Bredt flertall

Komiteens innstilling innebærer at et flertall på Stortinget ber regjeringen om å gjøre en reell vurdering av kostnadene når nye studieplasser innen kunst, kultur, musikk, arkitektur og design opprettes.

− Det er en realitet at disse utdanningene er ganske dyre, sier Lise Selnes, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Selnes peker på at endringene i finansieringssystemet bare gjelder for etablering av nye studieplasser. De vil dessuten først få virkning fra 2025. Hun viser til at det er bred enighet i komiteen om merknaden.

− Jeg er veldig glad for at det er en flertallsmerknad som går på tvers av blokkene i Stortinget, sier Selnes.

− Klar forventning

Høyres komitemedlem Kari-Anne Jønnes sier at de kreative utdanningene er viktige, og har tro på at man i fellesskap kan finne gode løsninger.

− Det er en klar forventning om at regjeringen ivaretar de mindre fagmiljøene og de kreative studiene også i framtidige budsjetter, sier hun.

Stortinget skal gjøre sin endelige behandling av Utsynsmeldingen før sommeren. SV og Rødt har lagt fram et eget forslag om at endringene i finansieringssystemet ikke skal gjennomføres før det er gjort en utredning av konsekvensene. Dette forslaget ligger ikke an til å få flertall.

Les også: